اعـلام نتـایج انتخـابات؛  بحـران یا ثبـات؟

اعـلام نتـایج انتخـابات؛ بحـران یا ثبـات؟

تأخیر در اعلام نتایج اولیۀ انتخابات حتا اگر زیر نامِ شفافیت و جداسازی آرای پاک از ناپاک انجام شود، باز غیرموجه و در مغایرت با قانون انتخابات صورت می‌گیرد؛ زیرا رعایت تقویم انتخاباتی، یک اصل اساسی است که نمی‌توان آن...

ادامه مطلب...
لابی‌گری با ظلم‌ستیزی یکی نیست

لابی‌گری با ظلم‌ستیزی یکی نیست

در بحث از انتخابات ریاست‌جمهوری کشور، دو مسأله را باید از هم تفکیک کرد. مسألۀ نخست نکوهش‌نمودن و محکوم‌کردن رذالتی به‌نام «تقلبات انتخاباتی» است که بازی با حقوق‌ مدنی و سیاسی شهروندان و بی‌اعتبارساختن مهمترین پروسۀ ملی و بدنام ساختن...

ادامه مطلب...
قدرتِ نامشروع فسادآور است

قدرتِ نامشروع فسادآور است

برای بارِ نخست دستۀ انتخاباتی «ثبات همگرایی» از ورود نیروهای ویژۀ پولیس به بانک اطلاعاتیِ کمیسیون انتخابات خبر داد؛ خبری که در همان دقایقِ اول از سوی وزارت داخله و دستۀ انتخاباتی «دولت‌ساز» رد شد. اما یک روز بعد، مولانا...

ادامه مطلب...

یکی از استادان ما می‌گفت: من پسری دارم که نه کار می‌کند و نه درآمد دارد و نه از درآمد خانه چیزی می‌داند و نه از مصرف خانه باخبر می‌شود و نه در فعالیت‌های خانوادهگی سهم می‌گیرد. تنها کاری که...

ادامه مطلب...
سـه محـوری که «دولت‌سـاز» را  بـرباد داد

سـه محـوری که «دولت‌سـاز» را بـرباد داد

اشرف‌غنی از همان روزِ نخست که دستۀ انتخاباتی «دولت‌ساز» را با معاونت اولِ امرالله صالح و معاونت دومِ سرور دانش ساخت، مثل روز برایش روشن بود که در انتخابات سال 98 رای نمی‌آورد. او می‌دانست که این‌بار حتا همان ده...

ادامه مطلب...