امضای توافق‌نامۀ صلح  پایانِ جنگ نیست

امضای توافق‌نامۀ صلح پایانِ جنگ نیست

به گمان غالب، امریکا به‌زودی توافق‌نامه‌یی را با طالبان به امضا خواهد رساند. گفته می‌شود متنِ این توافق‌نامه آماده شده و در اختیار سرانِ طالبان و کاخ سفید قرار گرفته است. بر اساس برخی گزارش‌ها، دونالد ترامپ رییس‌‍جمهوری امریکا مشوره‌های...

ادامه مطلب...
برداشت طالبان از شریعت و سیاست

برداشت طالبان از شریعت و سیاست

تحریک طالبان گروه سیاسی نبوده، رهبران آنان عناصر مذهبی تندرو و دیدشان به مسایل سیاسی، خیلی‌ها سطحی بود. در برخورد با مسایل، پیشامد تعصب‌آمیز و تنگ‌نظرانه‌یی داشتند. همین عوامل داخلی و خارجی، طالبان را در سیاست ظاهر کرد. اهداف‌شان محدود...

ادامه مطلب...
بیست دقیقه با طالب

بیست دقیقه با طالب

بخش دوم و پایانی/ مبایلم را غرض بررسی تحویل قوماندان دادند و آن نیز از زیر نظر گذراند و گمان می‌کنم چیزی نیافت که موجب محکومیت من باشد. قوماندان هر دو مبایلم را تحویل داد و گفت: می‌توانین بروین! برایم غیر...

ادامه مطلب...
ارگ پـرودکشن تقـدیم می‌کنـد!

ارگ پـرودکشن تقـدیم می‌کنـد!

افغانستان روزهای سختی را می‌گذراند؛ روزهایی که پُر از بیم و هراس است، مثل آن روزگار دشوارِ پیشین که هر روز منتظر حادثه و تحول سیاسیِ جدیدی بودیم. مثل آن روزگاری که یکی می‌رفت و دیگری می‌آمد. مثل آن روزگاری...

ادامه مطلب...
فشردۀ سخنرانی احمدولی مسعود در نخستین همایش انتخاباتی وفاق ملی راهـی نـداریم جز وفـاق ملـی

فشردۀ سخنرانی احمدولی مسعود در نخستین همایش انتخاباتی وفاق ملی راهـی نـداریم جز وفـاق ملـی

خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش بدست خویش بنوشت. مردمی که مرا می‌شناسند، نیک می‌دانند که نی دلبستۀ چوکی و مقام استم و نه اهل معامله، پیشنهادات مکرر دولتی در مقام معاونیت اول، وزارت خارجه، عضویت کابینه را نپذیرفتم....

ادامه مطلب...