بیست دقیقه با طالب

بیست دقیقه با طالب

بخش نخست/ آدینه روز(18 اسد) از کابل به شهر مزار آمدم. پس از ظهر بود که به مزار رسیدم. چیزی کم حدود یک ساعت در مزار ماندم و در باب چگونه رفتنم به ولایت سرپل با خود رای‌زنی می‌کردم. از بد...

ادامه مطلب...
وعده های سر خرمن  غنـی

وعده های سر خرمن غنـی

از زمانی که مبارزات انتخاباتی آغاز شده، تیم « دولت ساز» به صورت لجام گسیخته و کمترین شرمی وعده های بی پشتوانه و غیرعملی به مردم تحویل می دهد. اشرف غنی که پنج سال پیش هزاران وعده برای تغییر کشور...

ادامه مطلب...
طالبـان  در گـروِ شـرکت‌های نفتـی

طالبـان در گـروِ شـرکت‌های نفتـی

بخش دوم/ تحلیل‌گران ظهور طالبان را با اهداف سياسیِ کمپنی‌های فراملیتیِ نفتی آسیای میانه مرتبط دانسته و درگیری‌های داخلی را مانعی در این راه پنداشته‌اند؛ بنابرآن این نوع شرکت‌ها تلاش داشتند جنگ‌سالارانی را روی کار آورند که منافع سياسیِ کمپنی‌های بریداس...

ادامه مطلب...
غنی در تیـمِ دروغ و تـوطیـه

غنی در تیـمِ دروغ و تـوطیـه

تیم «دولت‌ساز» در پیکارهای انتخاباتیِ خود چنان برخورد می‌کند ‌که گویی هیچ گاهی در قدرت قرار نداشته و مردم هم هیچ تجربه‌یی از این تیم ندارند. اشرف‌غنی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری از تیمِ «دولت‌ساز» در آگاهی‌های تبلیغاتیِ پُرهزینه‌اش که از رسانه‌های...

ادامه مطلب...
پیر  شد پیش از جوانی طفل استعداد ما

پیر شد پیش از جوانی طفل استعداد ما

دانشمندان روان‌شناسی به این نظـر اند که دورۀ طفولیت نسبت به سایـر دوره‌های زنده‌گی، خیلـی حساس و مهم است؛ زیرا به صورت طبیعی پایه و تهداب شخصیت فرد در این دوره پی‌ریزی می‌شود. در بسیاری از کشورها به عوض این که...

ادامه مطلب...