با امریکا یا بدون امریکا، نباید تسلیم تروریسم طالبانی شد

با امریکا یا بدون امریکا، نباید تسلیم تروریسم طالبانی شد

بازخوانی مقاومت متعهدانه، وطن‌پرستانه و شجاعانه ضد طالبانی در پایان دهه نود میلادی به رهبری فرمانده فقید احمدشاه مسعود و متحدان سیاسی او می‌تواند نمونه‌یی ‌از از طرح  و تدوین یک دیدگاه منسجم در یک وضعیت دشوار باشد سرعت تغییرات اوضاع...

ادامه مطلب...
ریشه‌های حقارتِ ارگ  از کجا   آب می‌خورد؟

ریشه‌های حقارتِ ارگ از کجا آب می‌خورد؟

وقتی زمام‌داری ریشه‌هایش را قطع کرده باشد و بدون پشتوانۀ مردمی در یک توافق آن‌هم با میانجی‌گریِ وزیر خارجۀ امریکا قدرت را به دست گرفته باشد، وضع و حالش بهتر از اشرف‌غنی بوده نمی‌تواند. آقای غنی در حالی به ادامۀ...

ادامه مطلب...
فـراز و نشیب سلطنت  محمـد ظاهـر شـاه

فـراز و نشیب سلطنت محمـد ظاهـر شـاه

چهل سال دورۀ سلطنت محمد ظاهر از نظر فرهنگی، فراز و نشیب داشت. در اوایل سلطنت از آزادی و دموکراسی خبری نبود. در دهۀ اخیر حکومات شاهی با تصویب قانون اساسی، راه آزادی‌های فردی، اجتماعی و مطبوعاتی هموار و به...

ادامه مطلب...
چـــــرا؟

چـــــرا؟

در حالی که سیاست‌مداران حاکم در درون حاکمیت و سیاست‌مداران منتقد در بیرون حاکمیت مشغول توطیه‌های بین‌الافغانی علیه خود اند و با این روش برای مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری آماده‌گی می‌گیرند، طالبان به سرعت نفوذ و سلطۀ خود را...

ادامه مطلب...
ما و مسألۀ حاکم متوهم

ما و مسألۀ حاکم متوهم

اشرف غنی، موجود مطلقاً روانی و متوهم است. به خود اعتماد ندارد. آنقدر از نظر درونی فروریخته و نسبت به خویش بدبین است که سخنی را که می‌شود آرام و عادی بیان کند، فراتر از ظرفیتِ تارهای صوتی‌ِ حنجره‌اش جیغ...

ادامه مطلب...