مـذاکـرات صـلح  و بـرگشت بـه گـذشته

مـذاکـرات صـلح و بـرگشت بـه گـذشته

نشست دوحه هیچ نتیجه‌یی اگر در پی نداشت، ولی یک نتیجۀ مهم بدون تردید در پی داشت و آن‌که مشخص کرد طرف‌های مذاکره و به‌ویژه طالبان و امریکا از گفت‌وگوهایِ صلح چه می‌خواهند و اگر قرار است توافقی صورت گیرد،...

ادامه مطلب...
تقـابل وزارت خـارجه و ارگ کجـای کـار می‌لنـگد؟

تقـابل وزارت خـارجه و ارگ کجـای کـار می‌لنـگد؟

محمداشرف غنی به تازه‌گی فرمانی صادر کرده که تمام مقرری‌ها در نماینده‌گی‌های سیاسی باید به تایید ریاست‌جمهوری صورت گیرد. ارگ این دستور را تلاش برای معیاری‌سازی و مسلکی‌سازی دستگاه سیاست خارجی و منتقدان آن را دادن رشوت سیاسی به متحدان...

ادامه مطلب...
آیا طالبان «تغییر» کرده‌اند؟

آیا طالبان «تغییر» کرده‌اند؟

فرض کنید که وضعیتی پیش آمد و طالبان و امریکا به بخش‌هایی از خواست‌هایِ خود در گفت‌وگوهای صلحِ دوحه دست یافتند و توافق‌نامه‌یی را امضا کردند، آیا این توافق‌نامه منجر به صـلح و پیوستن طالبان به روند جدید سیاسی در...

ادامه مطلب...
عبـدالله و غنـی‌شناسـی

عبـدالله و غنـی‌شناسـی

هر انسانی که ادعای زعامت و رهبری می‌کند، دارای ویژه‌گی‌هایی منحصر به فردی می‌باشد که هم در بین مردم خودش و هم نزد سیاسیون بیرونی مخالفان و موافقانی می‌داشته باشد. همچو اشخاص در کنار این که جایگاه ویژه‌یی میداشته باشند...

ادامه مطلب...
طالبان  و جنایاتِ بی‌مکافات

طالبان و جنایاتِ بی‌مکافات

طالبان پشت میز مذاکره با هیأت سیاسی افغانستان که در میان‌شان اعضای بلندپایۀ حکومت نیز حضور دارند، در قطر روی مسالۀ صلح بحث و گفت‌وگو دارند ولی در عینِ زمان به فرماندهانِ خود دستور می‌دهند که با حملاتِ کور و...

ادامه مطلب...