لرزه‌یی‌که بر اندامِ ارگ افتاده

لرزه‌یی‌که بر اندامِ ارگ افتاده

در حکومت و نهاد ارگ این روزها چنان تغییرات و جابه‌جایی‌هایِ کم‌سابقه و سرسام‌آور آغاز شده که اکثریتِ مردم را دچار حیرت و نگرانی کرده است. این تغییرات و جابه‌جایی‌ها شامل ایجاد سمت‌های فرمایشی و جعلی و پس‌وپیش کردنِ افراد...

ادامه مطلب...
درس‌های انتخابات مجلس نماینده‌گان

درس‌های انتخابات مجلس نماینده‌گان

سرانجام مشکل ریاست مجلس نماینده‌گان به گونه‌یی که حتا قابل تصور هم نبود، پایان یافت و میررحمان رحمانی پس از برگزاری چندین انتخابات درون‌پارلمانی به ریاست دور هفـدهم مجلس نماینده‌گان با گرفتن 136 رای دست یافت. با جنجال‌هایی که در...

ادامه مطلب...
آیا سفـرِ غنـی به پـاکستان  دستـاوردی داشت؟

آیا سفـرِ غنـی به پـاکستان دستـاوردی داشت؟

برای دستاورد سفر رییس‌جمهور غنی باید منتظر بود؛ اما نتایج سفِر او از دو زاویۀ پیدا و پنهان در مذاکرات و اظهاراتِ او و پاکستانی‌ها قابل مطالعه و بررسی است. از مذاکرات پشتِ پرده و عقبِ درهای بسته میان او...

ادامه مطلب...
چــرا امریکـایی‌ها  به نتایج گفت‌وگوهای صـلح امیدوارند؟

چــرا امریکـایی‌ها به نتایج گفت‌وگوهای صـلح امیدوارند؟

هفتمین دور مذاکرات میان هیأت طالبان و زلمی خلیل‌زاد نمایندۀ وزارت خارجۀ امریکا در امور صلحِ افغانستان در قطر در حالی آغاز یافت که این‌بار امریکایی‌ها به نتایج این دور از گفت‌وگوهای صلح خوشبین‌تر از گذشته به نظر می‌رسند. در...

ادامه مطلب...
شعارهای انتخاباتی اشرف غنی؛ از گفتار تا عمل

شعارهای انتخاباتی اشرف غنی؛ از گفتار تا عمل

افغانستان بارها از سوی همسایه‌گانش به‌ویژه پاکستان در کنار ضربه‌های سیاسی و امنیتی، ضربۀ اقتصادی خورده و این کشور پیهم برای صادارت و واردات کشور موانع ایجاد کرده است. پس از سال ۲۰۰۱ دولت‌های افغانستان در صدد پیدا نمودن راه‌های...

ادامه مطلب...