پاکستان چـه نقشی  در جنـگ افغـانستان دارد

پاکستان چـه نقشی در جنـگ افغـانستان دارد

جنگ افغانستان به سوی یک راه‌حل سیاسی نزدیک می‌شود، چنانچه امریکا، افغانستان و قدرت‌های دیگر راه‌هایی را برای گفت‌وگو جستجو کرده‌اند. این موجی است که از طرف یک جریان‌های بی‌ثبات [طالبان] در افغانستان دامن‌زده می‌شود. اما آیا پاکستان اکنون درگیری این...

ادامه مطلب...
زخـم چرکیـنِ قـوم‌گرایـی  که سـر باز کـرد

زخـم چرکیـنِ قـوم‌گرایـی که سـر باز کـرد

زخم چرکینی که در مجلس نماینده‌گان بر سرِ کرسی ریاست این مجلس باز شده، زخم بسیار دیرینی‌ست. هرچند طی هجده سالِ گذشته به شکل‌های مختلف این زخمِ چرکین گاه با نیشترهای تعصب و قوم‌گرایی سر باز کرده بود و گاهی...

ادامه مطلب...
حکـم‌هـای  متنـاقض تـرامپ بـرای ایـران

حکـم‌هـای متنـاقض تـرامپ بـرای ایـران

موضع‌گیری‌های متناقض و سیاست‌های متزلزل در ادارۀ دونالد ترامپ به یک امر معمول مبدل گردیده، اما اصدار دو حکم متفاوت در جریان یک روز، یکی برای آغاز جنگ و دیگری برای منع جنگ، یک تجربه جدید و یک درد سر...

ادامه مطلب...
در باب بومیان و مهاجران

در باب بومیان و مهاجران

یک در مبحثی از کتاب افغانستان در مسیر تاریخ، جایی که سلطنت غزنویان روایت می‌شود، غبار چند جای از وزیری به اسم احمد حسن میوندی نام برده است. به نظرم، غبار نخستین کسی است که اسم وزیر معروف سلطنت غزنویان، احمد...

ادامه مطلب...
روزهایِ خونینی که در پیش اند

روزهایِ خونینی که در پیش اند

روز گذشته تصویرهایی در فضای مجازی از ولایت فاریاب به نشر رسید که نشان می‌داد به صورتِ علنی و رسمی کمپاین‌های انتخاباتیِ اشرف‌غنی رییس پیشینِ حکومت وحدت ملی در آن ولایت آغاز شده است. در این تصویرها دفترهای کمپاین انتخاباتیِ...

ادامه مطلب...