بن‌بست در مذاکرات طالبان و زلمی خلیل‌زاد

بن‌بست در مذاکرات طالبان و زلمی خلیل‌زاد

به نظر می‌رسد که مذاکرات زلمی خلیل‌زاد با طالبان به‌سوی بن‌بست و ناکامی می‌رود. اگر این مذاکرات بی‌نتیجه پایان یابد و ناکام شود، کامیابان و برنده‌گان این مذاکرات ناکام، طالبان و پاکستان خواهد بود. پاکستانی‌ها سر انجام طالبان را از یک...

ادامه مطلب...
آیا افغانستان یک کشورِ دموکراتیک است؟

آیا افغانستان یک کشورِ دموکراتیک است؟

آیا افغانستان آن‌گونه که ادعا می‌شود یک کشور متکی بر ارزش‌های مردم‌سالارانه یا همان چیزی که غربی‌ها به آن می‌گویند دموکراتیک، است؟ پاسخ به این پرسش خالی از اشکال نیست. چرا که اگر بخواهیم بر اساس موجودیت نهادها و ادعاهایی...

ادامه مطلب...
وزارت صلح  برای جنگی دیگر

وزارت صلح برای جنگی دیگر

این‌که اشرف‌غنی رییس پیشینِ حکومت وحدت ملی از کارکرد شورای عالی صلح رضایت ندارد، خبرِ تازه‌یی نیست. به‌ویژه پس از این‌که کریم خلیلی از تیم رقیبِ آقای غنی حمایت کرد و هم در نشست مسکو شرکت ورزید، این نارضایتی به...

ادامه مطلب...
تلاش‌های بی‌نتیجۀ  صلحِ آقای خلیل‌زاد

تلاش‌های بی‌نتیجۀ صلحِ آقای خلیل‌زاد

زلمی خلیل‌زاد نمایندۀ ویژۀ وزارت خارجۀ امریکا در امور صلح افغانستان، هفتمین دورِ گفت‌وگوهایِ خود را با جناح‌های ذی‌دخل در مسالۀ افغانستان آغاز کرده است. وزارت خارجۀ امریکا می‌گوید که گفت‌وگوهای صلح در حالی ادامه می‌یابد که امریکا همچنان گزینۀ...

ادامه مطلب...
افغانسـتان؛  نخستیـن کشـورِ ناامـنِ جـهان

افغانسـتان؛ نخستیـن کشـورِ ناامـنِ جـهان

گزارش تازۀ انستیتوت اقتصاد و صلح که در استرالیا موقعیت دارد، در مورد وضعیت امنیتیِ کشورها نشان می‌دهد که افغانستان نسبت به سال گذشتۀ میلادی یک رتبۀ دیگر نیز سقوط کرده و حالا ناامن‌ترین کشور جهان شده است. سال گذشته...

ادامه مطلب...