غنی اهل تعهد معتبر نیست!

غنی اهل تعهد معتبر نیست!

همزمان با پایان دورۀ ریاست‌جمهوری آقای غنی در اول جوزا، برخی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و تعدادی از جناح‌های مطرح سیاسی تهدید کرده بودند که پس از عید علیه ادامه کار رییس‌جمهور دست به اعتراضات خیابانی خواهند زد. ایام عید سپری شد،...

ادامه مطلب...
یادداشـتی بر براندازیِ کمیشنران سابقِ کمیسیون‌های انتخاباتی

یادداشـتی بر براندازیِ کمیشنران سابقِ کمیسیون‌های انتخاباتی

عزل ناگهانی و دسته‌جمعی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، برنامه‌ریزی برای انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری بود. این عزل غیرقانونی نه برای تأمین منافع مردم انجام شد و نه برای مبارزه با فساد و کم‌کاری. در این عزل چند گروه سیاسی دخیل بودند و...

ادامه مطلب...
حکومت سنگرهای سردِ طالبان را گرم می‌سازد

حکومت سنگرهای سردِ طالبان را گرم می‌سازد

جرگۀ مشورتی صلح که چندی پیش در کابل برگزار شد، چه پیامدی برای تأمین صلح و امنیت داشت؟ این سوال این روزها که رهایی نزدیک به نُه‌صد زندانی طالب در دستور کار قرار گرفته، بیش از هر زمانِ دیگری ذهن...

ادامه مطلب...
هـراس غنی  از هشـدارِ مخالفان سیاسی

هـراس غنی از هشـدارِ مخالفان سیاسی

علی‌رغمِ این‌که اشرف‌غنی رییس پیشینِ حکومت وحدت ملی وانمود می‌کند که هشدارهای مخالفانِ ادامۀ غیرقانونی کارِ او برایش اهمیت چندانی ندارد؛ اما در عمل چنین نیست و هراس و ترس کُلِ ارگ را فرا گرفته است. شورای نامزدان انتخابات ریاست...

ادامه مطلب...
دیورند، پشتونستان‌خواهی  و تبعیض

دیورند، پشتونستان‌خواهی و تبعیض

سیاست ناکام پشتونستان‌خواهی یا همان ناسیونالیسم واقعیت گریز، دولت‌های غیر ملی معاصر و رهبران فاقد اندیشه ملی این دولت‌ها تبعات و پیامدهای منفی و زیان‌بار داشته و همه عرصه‌های حیات اجتماعی ما را متأثر و متضرر ساخته است. جالب این‌ست که...

ادامه مطلب...