یادداشـتی بر براندازیِ کمیشنران سابقِ کمیسیون‌های انتخاباتی

یادداشـتی بر براندازیِ کمیشنران سابقِ کمیسیون‌های انتخاباتی

عزل ناگهانی و دسته‌جمعی کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، برنامه‌ریزی برای انتخابات آیندۀ ریاست‌جمهوری بود. این عزل غیرقانونی نه برای تأمین منافع مردم انجام شد و نه برای مبارزه با فساد و کم‌کاری. در این عزل چند گروه سیاسی دخیل بودند و...

ادامه مطلب...
حکومت سنگرهای سردِ طالبان را گرم می‌سازد

حکومت سنگرهای سردِ طالبان را گرم می‌سازد

جرگۀ مشورتی صلح که چندی پیش در کابل برگزار شد، چه پیامدی برای تأمین صلح و امنیت داشت؟ این سوال این روزها که رهایی نزدیک به نُه‌صد زندانی طالب در دستور کار قرار گرفته، بیش از هر زمانِ دیگری ذهن...

ادامه مطلب...
هـراس غنی  از هشـدارِ مخالفان سیاسی

هـراس غنی از هشـدارِ مخالفان سیاسی

علی‌رغمِ این‌که اشرف‌غنی رییس پیشینِ حکومت وحدت ملی وانمود می‌کند که هشدارهای مخالفانِ ادامۀ غیرقانونی کارِ او برایش اهمیت چندانی ندارد؛ اما در عمل چنین نیست و هراس و ترس کُلِ ارگ را فرا گرفته است. شورای نامزدان انتخابات ریاست...

ادامه مطلب...
دیورند، پشتونستان‌خواهی  و تبعیض

دیورند، پشتونستان‌خواهی و تبعیض

سیاست ناکام پشتونستان‌خواهی یا همان ناسیونالیسم واقعیت گریز، دولت‌های غیر ملی معاصر و رهبران فاقد اندیشه ملی این دولت‌ها تبعات و پیامدهای منفی و زیان‌بار داشته و همه عرصه‌های حیات اجتماعی ما را متأثر و متضرر ساخته است. جالب این‌ست که...

ادامه مطلب...
تناقض و دوگانه‌گی در جامعۀ افغانستان

تناقض و دوگانه‌گی در جامعۀ افغانستان

دوگانه‌گی، تناقض و حتا چندگانه‌گی در افرادِ گروه‌های مختلفِ جامعۀ افغانستان، بخش انفکاک‌ناپذیر رفتار و کردارِ این جامعه است. مردم در این جامعه از عوام تا خواص، از سیاست‌مدار تا غیرسیاست‎‌مدار، از عالم دینی تا دانشجو و تحصیل‌کردۀ علوم عصری...

ادامه مطلب...