پیـامدهـای  حکـومتِ نامشـروع

پیـامدهـای حکـومتِ نامشـروع

امروز چهارم جوزای سال 1398 است. پنج سال از عمر حکومت وحدت ملی گذشته و مطابقِ قانون اساسی افغانستان این حکومت دیگر هیچ مشروعیت سیاسی و قانونی ندارد. متابعت از دستورها و فرمان‌های حکومت به هیچ صورت الزام‌آور نیستند و...

ادامه مطلب...
غـروبِ قانـونِ قانـون‌پـوه دانش

غـروبِ قانـونِ قانـون‌پـوه دانش

سرور دانش، در عصری که کمتر کسی در جامعۀ هزاره با قلم و کتابت آشنایی داشت؛ با امرِ نوشتن دمخور و دمساز بود. در دورانِ مهاجرت در ایران، آقای دانش چندین نشریه و فصلنامه را مدیریت می‌کرد. سراج یکی از...

ادامه مطلب...
یـک بار ویـران کـردیـد  بـس نبـود؟

یـک بار ویـران کـردیـد بـس نبـود؟

نحوستِ کار مجلس نماینده‌گان از همان ابتدای انتخابات پارلمانی مشخص بود؛ انتخاباتی که زیر سایۀ شوم تقلب، جعل و مهندسی آرا برگزار شد و با هشت ماه تأخیر در اعلام نتایج نهایی و برکناری کمیشنرانِ پیشین به دلیل اهمال و...

ادامه مطلب...
از طرف: شورای نامزدان ریاست‌جمهوری افغانستان تبصره‌یی بر تبصره آقای سرور دانش، معاون دوم دسته انتخاباتی محمد اشرف‌غنی

از طرف: شورای نامزدان ریاست‌جمهوری افغانستان تبصره‌یی بر تبصره آقای سرور دانش، معاون دوم دسته انتخاباتی محمد اشرف‌غنی

مرورِ تبصرة خودخواهانة آقای دانش مبنی بر تردیدِ طرح نامزدان ریاست‌جمهوری برای حکومت سرپرست و توصیف از تیم خودش، بیتی از امیر خسرو را به یاد می‌آورد: زنگی ارچه سیاه‌فام بود پیش مادر مهی تمام بود آقای دانش در تبصرة پُرافادة خویش با...

ادامه مطلب...
اسـتبدادِ غنـی‌خانـی  و راه‌هـای جلوگیـری از آن

اسـتبدادِ غنـی‌خانـی و راه‌هـای جلوگیـری از آن

طرح تشکیل حکومتِ سرپرست که از سوی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری تهیه و ارایه شده است، به عنوان طرحِ جایگزین برای خلای قدرت از اول جوزای سال روان، حالا دیگر به یک طرحِ مورد توجه جامعۀ جهانی و مردم...

ادامه مطلب...