نـزدیکـی به غنـی، به بـازی روی یـخ می‌مـانـد

نـزدیکـی به غنـی، به بـازی روی یـخ می‌مـانـد

نخست این که این بازی خیلی کیف دارد (بودن در کنار رییس‌جمهور) دوم این‌که جرأت و مهارت می‌خواهد. سوم این‌ که اگر قادر به انجام این بازی باشید/ شوید، باید به شدت جانب احتیاط را رعایت کنید؛ چون هر آن...

ادامه مطلب...
مناسباتِ ظالمانۀ سرمایه‌داری در افغانستان

مناسباتِ ظالمانۀ سرمایه‌داری در افغانستان

پسری در رودخانۀ کابل غرق شده و خانواده‌اش در‌به‌در به دنبالش می‌گردند؛ اما تا هنوز کسی جسدِ او را نیافته است. می‌گویند او هنگام آب‌بازی در این رودخانه که امسال از برکتِ باران‌های فراوان پُرآب شده، ناپدید شده است. برادرش...

ادامه مطلب...
غنـی پس از اولِ جـوزا  کنـار خـواهد رفت؟

غنـی پس از اولِ جـوزا کنـار خـواهد رفت؟

به نظر می‌رسد موضوع اولِ جوزا و پایان یافتن عمر حکومت وحدت ملی، کم‌کم وارد قلمرو‌های جدی می‌شود. هرچند ارگ از قبل برای رفع چنین فشارهایی از دادگاه عالی کشور سوءاستفاده کرد و این نهاد را وادار به گرفتن یک...

ادامه مطلب...
پارلـمان نهـادی که  هیـچ‌وقت مردمـی نبـود

پارلـمان نهـادی که هیـچ‌وقت مردمـی نبـود

از همان زمانی که اشرف‌غنی رییس حکومت وحدت ملی به صورتِ غیرقانونی دست به افتتاح دور هفدهم شورای ملی زد، مشخص بود که روزی جنجال‌ها بر سرِ عدم حضور نماینده‌گان شماری از ولایت‌ها و از جمله کابل در شورای ملی...

ادامه مطلب...
مرز خطرناکِ معادلۀ صـلح افغانستان

مرز خطرناکِ معادلۀ صـلح افغانستان

ششمین دور گفت‌وگوهای صلح میان هیأت امریکایی به رهبری زلمی خلیل‌زاد نمایندۀ ویژۀ وزارت خارجۀ آن کشور در امور صلح افغانستان و هیأت طالبان در دوحۀ قطر را اگر نگوییم بی‌نتیجه پایان یافته ولی نتیجۀ ملموسی نیز نداشته است. زلمی...

ادامه مطلب...