قطـر  مکانی مناسب برای گفت‌وگوهای صلح نیست

قطـر مکانی مناسب برای گفت‌وگوهای صلح نیست

گفت‌وگوهای صلح میان طرف‌های دخیل در جنگ‌های مداوم و ویرانگرِ افغانستان و تمرکز روی فراهم‌سازی زمینه‌های برقراری صلح واقعی، فراگیر و مداوم در کشور؛ اساسی‌ترین نیاز مردم افغانستان برای متوقف‌سازی جنگ و کشتارِ بی‌مورد در کشور و دست‌یابی به زنده‌گی...

ادامه مطلب...
محـاصره‌شکنـی بزرگتـریـن  دمـوکـراسی جهـان

محـاصره‌شکنـی بزرگتـریـن دمـوکـراسی جهـان

دومین سفر خلیل‌زاد به هند برای جلب همکاری این کشور در روند مذاکرات صلح افغانستان، دارای اهمیت زیادی بود. چرا که هند به عنوان یک قدرتِ در حال ظهور اقتصادی، تجاری و نظامی، دارای نقش موازنه‌بخش در معادلات منطقه و...

ادامه مطلب...
سرانجام ِسیاستِ قوم‌گرایانه

سرانجام ِسیاستِ قوم‌گرایانه

در هفتۀ گذشته، افغانستان یک بارِ دیگر شاهد رویدادهای خونینی بود؛ رویدادهایی که به‌صورتِ سازمان‌یافته به‌وسیلۀ گروه طالبان انجام شدند و ده‌ها خانواده را در آغاز ماه مبارک رمضان، ماه غفران و رحمت، به ماتم نشاندند. حملۀ کابل که هدفِ...

ادامه مطلب...
چرا اوضاع امنیتی افغانستان  وخیم شده است؟

چرا اوضاع امنیتی افغانستان وخیم شده است؟

سیاست و ارادۀ مبهم اشرف غنی برای جنگ و صلح‌خواهی، شعارهای آرمان‌گرایانه و عوام‌فریبانه سرپرستان نهادهای امنیتی، سیاسی‌سازی نهادهای امنیتی، قطع همکاری نیروهای امریکایی با شورای امنیت ملی و خاصتاً، حکومت‌داری سلیقه‌یی آقای غنی، نهادهای امنیتی کشور را شدیداً آسیب...

ادامه مطلب...
افغانسـتان میـدان جنـگ  دوحه میدان صلح

افغانسـتان میـدان جنـگ دوحه میدان صلح

درحالی‌که امید مردم افغانستان برای رسیدن به صلح پایدار هر روز بیشتر از روز قبل کاهش می‌یابد، اما زلمی خلیل‌زاد نمایندۀ ویژۀ وزارت خارجۀ امریکا برای صلح افغانستان در ششمین دورِ گفت‌وگوهای خود با هیأت طالبان در قطر، خوش‌بینی‌های بیشتری...

ادامه مطلب...