در نشست سران شانگهای  بر مبارزۀ مشترک منطقه‌  برای نابودی تروریسم تأکید شد

در نشست سران شانگهای بر مبارزۀ مشترک منطقه‌ برای نابودی تروریسم تأکید شد

نزدهمین نشست سران حکومت‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای دیروز در جمهوری ازبیکستان برگزار شد. در این نشست داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی به نماینده‌گی از افغانستان اشتراک و صحبت کرد. رییس اجرایی در این نشست گفت، افغانستان...

ادامه مطلب...
غنی چرا صلح نمی‌خواست و غنی چرا صلح می‌خواهد؟/ احمدولی مسعود:  انتخـابات و صلـح قربانـی آجنـدای شخصـی شـده است

غنی چرا صلح نمی‌خواست و غنی چرا صلح می‌خواهد؟/ احمدولی مسعود: انتخـابات و صلـح قربانـی آجنـدای شخصـی شـده است

مکثی بر صلح خواهی آقای غنی اعلام طرح ناقص و عجله‌یی صلح آقای غنی پیش از روشن شدن سرنوشت انتخابات به همان پیمانه ترفندی است برای از دست ندادن قدرت، که عجله بر برگزاری انتخابات ناقص با دَور زدن صلح پیش...

ادامه مطلب...
نامۀ اعتراضی شورای نامزدان ریاست‌جمهوری  به نماینده‌گی سازمان ملل متحد در کابل

نامۀ اعتراضی شورای نامزدان ریاست‌جمهوری به نماینده‌گی سازمان ملل متحد در کابل

کابل: ۵ - ۸- ۱۳۹۸ رییس محترم یوناما در کابل! با تقدیم احترامات فایقه؛ چنانچه در جریان هستید در این اواخر نوارهای صوتی برخی از اعضای رهبری تیم دولت‌ساز از طریق رسانه‌های اجتماعی پخش گردیده است. در نوارها با صراحت از داشتن شبکه‌یی...

ادامه مطلب...
شکایت‌نامۀ شورای نامزدان ریاست‌جمهوری  به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

شکایت‌نامۀ شورای نامزدان ریاست‌جمهوری به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی

کابل :۵ - ۸ - ۱۳۹۸ رییس و اعضای محترم کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی! احتراماً نگاشته می‌شود: چنانچه در جریان هستید در این اواخر نوارهای صوتی برخی از اعضای رهبری تیم دولت‌ساز از طریق رسانه‌های اجتماعی پخش گردیده اند که از همکاری تنگاتنگ...

ادامه مطلب...
نهادهای ناظر: کمپنـی درمـلوک ضعیـف عمـل می‌کنـد

نهادهای ناظر: کمپنـی درمـلوک ضعیـف عمـل می‌کنـد

برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی، کمپنی درملوک را به کم‌کاری در تعهداتش به مردم و کمیسیون انتخابات متهم می‌کنند و ظرفیت کاری را در این نهاد را ضعیف می‌دانند. به گفتۀ نهادهای ناظر انتخاباتی، سرعت عمل کار کمپنی درملوک خیلی پایین...

ادامه مطلب...