دمـوکـراسـی لعنتـی

دمـوکـراسـی لعنتـی

دموکراسی لعنتی، اصطلاح خاص و محبوب ملاهای فرافگن است (البته تمام ملاهای افغانستان مورد نظر بنده نیست). ملاهایی که گناه خود را به پای شیطان می‌نویسند، شکست‌خوردهگی خود را به پای یهود و نصارا، عقب‌مانده‌گی خود را به پای اروپا...

ادامه مطلب...
تلـویزیون‌هـای افغـانستان از تـرویج بـی‌بنـدوباری تا نظـامی‌گـری

تلـویزیون‌هـای افغـانستان از تـرویج بـی‌بنـدوباری تا نظـامی‌گـری

با آمدن نظام نوین در افغانستان یک‌سلسله آزادی‌ها نصیب مردم کشور شد، از طرفی این فضا نابسامانی‌هایی را در اجتماع به میان آورده است. پس از سقوط طالبان ده‌ها رسانۀ تصویری خصوصی به کار آغاز کرد، در این میان تلویزیون‌هایی در...

ادامه مطلب...
جان‌بس سفیر امریکا در کابل: اولویت ما  صلح است

جان‌بس سفیر امریکا در کابل: اولویت ما صلح است

سفیر ایالات متحدۀ امریکا در کابل می‌گوید که اولویت ایالات متحده در افغانستان موفقیت روند مذاکرات صلح است. جان‌ بس، سفیر ایالات متحدۀ امریکا در کابل که دیروز شنبه، 8 سرطان در رابطه با آغاز دور هفتم گفت‌وگوهای صلح امریکا -...

ادامه مطلب...
شکست بن‌بست و آغاز فصل پیوست؛ پیروزی دوبارۀ رحمانی با استقبال وردک روبه‌رو شد

شکست بن‌بست و آغاز فصل پیوست؛ پیروزی دوبارۀ رحمانی با استقبال وردک روبه‌رو شد

میررحمان رحمانی در انتخابات دیروز مجلس نماینده‌گان با به دست آوردن اکثریت مطلق آرا به عنوان رییس مجلس نماینده‌گان برگزیده شد. خان محمد وردک، رقیب آقای رحمان در انتخابات دیروز 96 رأی به دست آورد. نصاب دیروز این اتاق 245...

ادامه مطلب...
پایان نام‌نویسی تقویتی  از «موفقیت» تا «مشخص» نبودن شمار نام‌نویس‌شده‌گان

پایان نام‌نویسی تقویتی از «موفقیت» تا «مشخص» نبودن شمار نام‌نویس‌شده‌گان

دیروز روند نام‌نویسی تقویتی به غیر از ولایت غزنی در 33 ولایت دیگر به پایان رسید. روندی که با انتقادهای فراوان تیم‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر روبه‌رو شده است. سخنگویان کمیسیون انتخابات در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار، پایان این روند را...

ادامه مطلب...