آمرصاحب و موسیقی

آمرصاحب و موسیقی

در صفحۀ مهران موحد خواندم که صبورالله سیا‌سنگ در کتاب «ناشناس نا‌شناس نیست» ادعا کرده که آمرصاحب شهید نسبت به آواز فطرت ناشناس و ساربان علاقه‌مند بوده است. من هم به دلیل این که از نزدیک در جریان مسایل بوده‌ام...

ادامه مطلب...
هشدار تکت‌های انتخاباتی به تیم‌های حکومتی و کمیسیون انتخابات: کمیسیـون بایـد اعتـماد را  به انتخـابات برگـردانـد

هشدار تکت‌های انتخاباتی به تیم‌های حکومتی و کمیسیون انتخابات: کمیسیـون بایـد اعتـماد را به انتخـابات برگـردانـد

شماری از تکت‌های انتخاباتی از کمپین‌های پیش از وقت نامزدان حکومتی با استفاده از منابع دولتی انتقاد می‌کنند و می‌گویند که بسیاری از کارمندان ارشد کابینه و حکومت، مصروف کمپین‌های انتخاباتی اند. آنان در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار همچنان از کمیسیون...

ادامه مطلب...
طـرح‌ جلـوگیـری از آلـودگی  محیـط زیست تـدوین مـی‌شود

طـرح‌ جلـوگیـری از آلـودگی محیـط زیست تـدوین مـی‌شود

مسوولان در ادارۀ ملی محیط زیست کشور می‌گویند که طرح پنج سالۀ‌ جلوگیری از آلوده‌گی محیط زیست روی دست گرفته شده است. شاه‌زمان میوندی، رییس ادارۀ ملی محیط زیست دیروز شنبه، 25 جوزا در مراسم گرامی‌داشت از روز جهانی محیط زیست...

ادامه مطلب...
سـرکردۀ یـک گـروه جنایتـکار  در کـابل کشته شـد

سـرکردۀ یـک گـروه جنایتـکار در کـابل کشته شـد

مسوولان در وزارت امور داخله از کشته شدن یک سرکردۀ گروه جنایتکار در شهر کابل خبر می‌دهد. در خبرنامه‌یی که این وزارت دیروز شنبه، 25 جوزا به نشر رساند آمده است: «نبی کوه‌بندی، سرکردۀ یک گروه جنایتکار در یک درگیری...

ادامه مطلب...
رحمـانی بایـد به کـارش شـروع کنـد

رحمـانی بایـد به کـارش شـروع کنـد

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که براساس اصول وظایف داخلی این مجلس، میررحمان رحمانی رییس مجلس نماینده‌گان است و باید هرچه زودتر به کارش آغاز کند. آنان در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌گویند که شمار دیگری از اعضای مجلس با...

ادامه مطلب...