حضـور اویغورهـا در شـمال‌شـرق  افغـانستان تأییـد شـد

حضـور اویغورهـا در شـمال‌شـرق افغـانستان تأییـد شـد

وزارت دفاع افغانستان تایید کرد که حزب ترکستان اسلامی، در شمال شرق این کشور حضور دارد ولی در نتیجه عملیات تازۀ نیروهای امنیتی افغانستان تضعیف شده است. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که بعد از آغاز عملیات نظامی...

ادامه مطلب...
نماینده‌گان مجلس: بودجـه نامتـوازن است

نماینده‌گان مجلس: بودجـه نامتـوازن است

شماری از اعضای مجلس که کاپی سند بودجۀ سال مالی 1399 به دست‌رس شان قرار گرفته می‌گویند که در این سند به ولایت‌های کمتر انکشاف یافته هیچ توجهی صورت نگرفته‌است. این شمار از نماینده‌گان هشدار می‌دهند که اگر در سند بودجه...

ادامه مطلب...
آگاهان: حکـومت در دور جـدید مـذاکرات  نیـز نقـش نـدارد

آگاهان: حکـومت در دور جـدید مـذاکرات نیـز نقـش نـدارد

آگاهان می‌گویند که حکومت افغانستان در دور تازۀ از گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان نقشی ندارد و گروه خلیل‌زاد طبق راهبرد تعریف شدۀ امریکا با طالبان مذاکره می‌کنند. آنان با اشاره به این موضوع می‌گویند که روند مذاکرات صلح خلاف...

ادامه مطلب...
پیـکرِ ناکـامـورا  به جـاپان انتـقال داده شـد

پیـکرِ ناکـامـورا به جـاپان انتـقال داده شـد

پیکرِ ناکامورا امدادگر جاپانی که چند روز پیش در ننگرهار کشته شده بود، دیروز به جاپان انتقال داده شده بود. دو روز پیش همسر و دختر ناکامورا برای تسلیمی پیکر او به افغانستان آمده بودند. در عین حال، نماینده‌گان مجلس به...

ادامه مطلب...
شورای نامزدان: کمیسیون انتخابات مشروعیت و اعتماد لازم برای اعلام نتیجۀ انتخابات را ندارد

شورای نامزدان: کمیسیون انتخابات مشروعیت و اعتماد لازم برای اعلام نتیجۀ انتخابات را ندارد

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که کمیسیون انتخابات مشروعیت و اعتماد لازم برای اعلام نتیجۀ انتخابات ندارد و هر نوع اعلام در مغایرت با قانون انتخابات بحران‌زا است. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در خبرنامه‌یی گفته است که انتخابات از...

ادامه مطلب...