شـورای نامـزدان: «حکـومت مشـارکت ملـی انتخـابات‌محـور»  گـزینۀ نجـات افغـانستان است

شـورای نامـزدان: «حکـومت مشـارکت ملـی انتخـابات‌محـور» گـزینۀ نجـات افغـانستان است

شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به‌خاطر جلوگیری از بحران انتخاباتی که که دامن‌گیر مردم شده است، «حکومت مشارکت ملی انتخابات محور» را پیشنهاد کرد. اعضای این شورا دیروز دوشنبه 11 قوس در یک نشست مشترک با ارایه این طرح، اظهار داشتند...

ادامه مطلب...
اعضای مجلس: محـمداشـرف غنـی استجـواب شـود

اعضای مجلس: محـمداشـرف غنـی استجـواب شـود

برخی نماینده‌گان در پیوند به قطعیه (صورت حساب مصارف دولت) سال مالی 1397 خواستار استجواب رییس جمهور غنی شدند. مجلس نماینده‌گان در نشست دیروز خود همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و رییس ادارۀ عالی تفتیش ریاست‌جمهوری در پیوند به گزارش قطعیه...

ادامه مطلب...
معتـرضـان در تخـار و فـاریاب  خـواهان عـدالت شـدند

معتـرضـان در تخـار و فـاریاب خـواهان عـدالت شـدند

اعتراض هواداران دستۀ انتخابات «ثبات و همگرایی» از روز جمعه به این‌سو در ولایت‌های شمال کشور جریان دارد. پیش از این، هزاران تن از باشنده‌گان ولایت بغلان و سمنگان به جاده‌های مرکز این ولایت‌ها برآمدند و خواستار «عدم مداخلۀ حکومت...

ادامه مطلب...
منبعی در شورای عالی صلح: فـرمایش‌هـای غنـی نشستِ برلیـن را با بـن‌بست مـواجه می‌سـازد

منبعی در شورای عالی صلح: فـرمایش‌هـای غنـی نشستِ برلیـن را با بـن‌بست مـواجه می‌سـازد

یک منبع در شورای عالی صلح می‌گوید که محمداشرف‌ غنی رییس حکومت وحدت ملی فرمایش‌های برای نشست برلین دارد که ممکن است این نشست را نیز مانند نشست بیجینگ با بن‌بست مواجه سازد. این منبع که نمی‌خواهد نامی از او در...

ادامه مطلب...
احمدولی مسعود در نشستِ صلح و ارایۀ طرح حل اساسى بحران جارى کشور: به فصـل هم‌فکـری و همگـرایى نو ضـرورت داریـم  تا به صـلح و جنـگِ افغـانستان بپـردازیـم

احمدولی مسعود در نشستِ صلح و ارایۀ طرح حل اساسى بحران جارى کشور: به فصـل هم‌فکـری و همگـرایى نو ضـرورت داریـم تا به صـلح و جنـگِ افغـانستان بپـردازیـم

یافتن راه‌حل برای پایان دادن به جنگ چندین دهه‌یی افغانستان، پیوسته نیروهای ملی و چهره‌های مردمی کشور را بر آن داشته تا از مسیرهای ممکن طرح ها و برنامه‌های خود را ارایه بدارند. این روزها که سرنوشت نتایج انتخاباتِ 6 میزان...

ادامه مطلب...