زندانی استرالیایی آزاد شده از چنگ طالبان: نیروهای ویژۀ ارتش امریکا در شش نوبت ما را نجات داده نتوانستند

زندانی استرالیایی آزاد شده از چنگ طالبان: نیروهای ویژۀ ارتش امریکا در شش نوبت ما را نجات داده نتوانستند

استاد استرالیایی دانشگاه امریکایی افغانستان که به تازه‌گی از زندان طالبان رها شده، می‌گوید، نیروهای ویژۀ ارتش امریکا 6 بار تلاش کردند تا او را از زندان طالبان نجات دهند، اما موفق به انجام این کار نشدند. تیموتی ویکس ۵۰ ساله...

ادامه مطلب...
باشنده‌گان مکروریان‌ها به مسوولان: جلو فساد در ریاست تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها را بگیرید

باشنده‌گان مکروریان‌ها به مسوولان: جلو فساد در ریاست تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها را بگیرید

شماری از باشنده‌گان مکروریان‌ها از ریاست تصدی حفظ و مراقبت مکروریان‌ها شکایت دارند و می‌گویند که همه‌ساله ریاست این تصدی به دوش چندین تن گذاشته می‌شود، اما در فصل سرما مشکلات آنان نه‌تنها که کاهش نمی‌بابد، بلکه افزایش نیز یافته...

ادامه مطلب...
نهادهای ناظر و اعضای مجلس: زنـگ خطـر  به صـدا در آمـده است

نهادهای ناظر و اعضای مجلس: زنـگ خطـر به صـدا در آمـده است

مسوولان در برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند، در صورتی که کمیسیون انتخابات نتواند از پس معضل انتخابات بدرآید، باید این مشکل به «یک تیم عالی تفتش» سپرده شود و نتیجۀ تفتش و بررسی به تیم‌های معترض ارایه گردد. مسوولان در...

ادامه مطلب...
کمیسیـون، انتخـابات را دفـن کرد  اگـر تدبیـر نشـود، دمـوکراسـی می‌میرد

کمیسیـون، انتخـابات را دفـن کرد اگـر تدبیـر نشـود، دمـوکراسـی می‌میرد

ایکاش مقاومتی که‌ امروز آغاز گردیده است، شش ماه قبل با پایان قانونی دورۀ پنج سالۀ حکومت وحدت ملی در اول جوزا آغاز می‌گردید تا مدت‌ها قبل با کابوس پنج ساله وداع می‌کردیم و امروز همه شاهد یک فصل جدید...

ادامه مطلب...
کشورهای منطقه بر ادامۀ گفت‌وگوهای صلح افغانستان تأکید کردند

کشورهای منطقه بر ادامۀ گفت‌وگوهای صلح افغانستان تأکید کردند

ماندگار: شاه محمود قریشی وزیر خارجۀ پاکستان در توییتی از ادامۀ گفت‌وگو با طالبان استقبال کرده است. همچنان، در دومین نشست غیررسمی روسای جمهور کشورهای آسیای مرکزی به توسعۀ روابط و آمدن صلح در افغانستان تأکید شده است. در توییت وزیر خارجۀ...

ادامه مطلب...