شورای امنیت سازمان ملل و پروندۀ افغانسـتان

اخیراً نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای افغانستان برگزار شد. در این نشست، همۀ طرف‌های شرکت‌کننده بر نیاز به صلح در افغانستان تأکید کردند و گفتند که باید روشی به کار بسته شود تا طالبان که به صلح بی‌علاقه‌اند،...

ادامه مطلب...

غنـی و آپارتاید در هزارۀ سوم

«آپارتاید» در نگاهی سطحی، واژه و مفهومی تاریخ‌گذشته در هزارۀ سوم به نظر می‌آید؛ زیرا اغلب چنین گمان می‌شود که با آزادی ماندلا در سال 1990 از زندان و پیـروزی او در انتخاباتِ ریاست‌جمهوری آفریقای جنوبی، پروندۀ آپارتاید و رژیم‌های...

ادامه مطلب...

بازی‌های مشکوک مذاکرات صلح

در روزهای پسین، ویدیویی در شبکه‎های اجتماعی دست به‌دست می‎شد که در آن دوتن از شخصیت‏های سیاسی از جمله عباس بصیر مشاور ریاست‌جمهوری و از اعضای حزب وحدت اسلامی و همایون جریر از نزدیکان آقای حکمتیار با جمعی از آدم‎های...

ادامه مطلب...

پیشنهاد ریاست‌جمهوری و انتقاد شـورای امنیت

در دو روز گذشته، افغانستان میزبان شورای امنیتِ سازمان ملل متحد بوده است. سفر یک هیأتِ مهمِ شورای امنیت سازمان ملل به افغانستان، یک بار دیگر فرصتِ خاصی را برای دولت افغانستان فراهم کرده است تا مطالباتِ سیاسی ـ امنیتی‌اش...

ادامه مطلب...

رکاب‌زنی در راهِ صلح

پنجشنبۀ گذشته، گروه سفیرانِ جوانِ صلح در کابل اعلام کردند که در نظر دارند پیام صلحِ افغانستان را رکاب‌زنان به چندین کشور برسانند. این گروه که جوانانِ ورزشکارِ افغانستانی اند، رکاب‌زنان به چهارراهی مسعود بزرگ رسیدند و در آن‌جا با...

ادامه مطلب...