زندانیانِ رها شده به نام حزب اسلامی چه کسانی اند؟

هفتۀ گذشته دولت در دور سومِ رهاسازیِ زندانیان حزب اسلامی، 75 نفرِ دیگر را از زندان رها کرد. این زندانیان در حالی از زندان‌ها رها شده‌اند که در میان‌شان شماری از اعضای طالبان نیز شامل بوده‌اند. بر بنیاد گزارش‌ها، برخی...

ادامه مطلب...

قصۀ رویداد تروریستی بنایی کابل به کجا کشـید؟

با وقوعِ انفجارها و انتحارها در کابل بارها گفتیم که قرار نیست انتحاریان از آن‌سوی مرز السّاعه به کابل برسند و وظیفۀشان را انجام بدهند و بارها گفتیم که انفجار و انتحار بدون همکاریِ افراد و حلقاتی در کابل ممکن...

ادامه مطلب...

دولتی که «افغانستان» را نابود می‌کند

سخنگویان ریاست‌جمهوری هرچه می‌خواهند در موفقیت‌های دولت وحدتِ ملی مبالغه کنند، اما واقعیتِ امر این است که در طول هفده سال گذشته، افغانستان هرگز به وضعیتِ بحرانیِ سالِ روان نرسیده بود. دلیلِ این موضوع اقدام‌هایی است که از جانب ارگ...

ادامه مطلب...

قانون اساسی به حالت تعلیق درآمده است

چهاردهم جدی 1396، مصادف بود با سیزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی افغانستان. در این مدت، رایج‌ترین و رسمی‌ترین حرفِ سیاسی و حقوقیِ همه در مورد افغانستان این بوده است که قانون اساسی تطبیق نشده است! دولت حدت ملی در شرایطی قرار...

ادامه مطلب...

وفاق ملی در برابرِ نفـاق قومـی

عصبیتِ قومی، سیاستِ قومی و در کُل، نفاقِ قومی در افغانستان شاید عمری به پهنای تاریخِ دو و نیم سدۀ اخیرِ این کشور داشته باشد؛ اما این روزها و آن‌هم در سدۀ بیست‌ویکم ـ درحالی‌که آهنگِ جهان‌وطنی‌شدن به‌شدت نواخته شده...

ادامه مطلب...