امریکا با پاکستان چه خواهد کرد؟

این روزها ترامپ به‌شدت در برابرِ پاکستان قرار گرفته و عزم دارد که بزرگ‌ترین کمکِ میلیارد دالریِ نظامی به این کشور را قطع کنـد. هدفِ امریکا از این رویه ظاهراً این است که فشارهایی را بر پاکستان وارد آورد تا این...

ادامه مطلب...

کمک های «احمقانه» یا «هوشیارانه» به حامی تروریسم؟

دونالد ترامپ، رییس جمهوری امریکا، در تویتراش در سال نو ترسایی نوشته که» امریکا به صورت احمقانۀ در پانزده‌سال گذشته بیشتر از 33 میلیارد دالر را در اختیار پاکستان گذاشته؛ ولی در عوض دروغ و فریب از این کشور تحویل...

ادامه مطلب...

نشست جاکارتا تجربۀ ناکام برای صلح افغانستان

در این روزها بحث صلح در افغاستان، قرار است که از طریق کنفرانس‌هایی در کابل و جاکارتا به هدف اصدار فتواهایی در مورد جنگ افغانستان پی گرفته شود. شورای عالی صلح باور دارد که به کمک کنفرانس‌های برنامه ریزی‌شده در...

ادامه مطلب...

شناسنامۀ برقی ابزاری برای اختلاف‌اندازی تازه نباشد

سال‌هاست که نزاع بر سر شناس‌نامه‌های برقی ادامه دارد و ظاهراً همین نزاع‌ها سبب توزیع نشدن این شناسنامه‌ها شده است. در آخرین مورد شماری از اعضای مجلس نمانیده‌گان بر کار کمیسیون مختلط شورای ملی که فرمان تقنینی رییس جمهور را...

ادامه مطلب...

غنـی در دو دام گیـر کـرده است

جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در آخرین اظهاراتش در ترکیه گفته است که توطیه علیه او چیده شده و کسانی مانع بازگشتش به کشور می‌شوند. آقای دوستم به صورت واضح از این توطیه سخن نگفته و نه هم...

ادامه مطلب...