هیچ صلحی در کار نیست

اخیراً شورای عالی صلح گفته است که برای مذاکره با طالبان، هیچ پیش‌شرطی قابلِ طرح نیست و حتا در صورتی که طالبان بخواهند، این شورا برای آنان دفتری در کابل باز می‌کند. این نکته با واکنش‌هایی در صفحاتِ اجتماعی مواجه...

ادامه مطلب...

پاکستان باید دندانِ کرم‌خورده‌اش را بکشد!

ادعای دولتِ پاکستان مبنی بر این‌که نود درصدِ عملیات‌های تروریستی‌یی که در خاکِ این کشور صورت گرفته است در افغانستان طرح شده‌اند، جداً قابل تأمل است. یک مقام پاکستانی گفته است که از جملۀ 128 حمله‌یی که در خاک پاکستان صورت...

ادامه مطلب...
ادامـۀ بـازیِ  قایـم‌موشـک با پاکستـان

ادامـۀ بـازیِ قایـم‌موشـک با پاکستـان

با همۀ پیشرفت‌های نظری و تیوریکی که در عرصۀ روابط بین‌الملل صورت گرفته، هنوز هم به‌جرأت می‌توان گفت که سیاستِ جهانی بر پایۀ دو عنصرِ قدرت و فریب می‌چرخد و سایر نظریه‌ها و عناصرِ به‌اصطلاح مدرن و پست‌مدرن، بازی‌های ذهنی...

ادامه مطلب...

آقـای غنـی با ما «شـوخی» نکنیـد!

دو روز پیش، آقای غنی در مراسم انتقال فرماندهی نیروهای مرزی از وزارت داخله به دفاع، در برابر دوربینِ رسانه‌ها گفت: «هرکسی که ادعا دارد یک عضو عالی‌رتبه از این کشور یا وسط‌رتبه و یا غیره همراه داعش شامل است،...

ادامه مطلب...

غنـی افغـانستان را بـه «کجـا» می‌بـرد؟

در دورۀ زمام‌داریِ آقای کرزی نیز اگرچه انتقادات و اعتراض‌هایِ زیادی نسبت به حکومت در زمینۀ نقض اصول دموکراسی و آزادی‌های مندرج در قانون اساسی و تعقیبِ تمامیت‌خواهی و انحصار صورت می‌گرفت، اما به هر رو حکومت تلاش می‌کرد با...

ادامه مطلب...