افغانسـتان و اوضاعِ قمـر در عقـرب

اوضاع سیاسی و اجتماعیِ افغانستان دهه‌هاست که بسامان و آراسته نیست و دورۀ شانزده‌سالۀ اخیری که طی شد نیز، از این نابسامانی‌ها مستثنا نبوده است. به‌رغم این‌همه اما پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، چند سالی‌ست که فارغ از همۀ...

ادامه مطلب...

حمـله به هـوادارانِ عطا محمد نور کـار کیست؟

حمله به اجتماعی از هوادارانِ عطا محمد نور در کابل، یک ‌بارِ دیگر سوال‌هایی را متوجه حلقاتی مشکوک در داخلِ نظام کرده است. رسیدنِ یک حمله‌کنندۀ انتحاری به منطقه‌یی در خیرخانۀ کابل و هدف قرار دادنِ تجمعی سیاسی و سپس...

ادامه مطلب...

سکوتِ حکومت در برابر راکـت‌های پاکسـتان

این روزها، بار دیگر مناطقی در شرقِ کشور شاهد حملاتِ راکتی بسیار شدیدِ پاکستان است. اگرچه این راکت‌پرانی‌ها از سال‌ها به این طرف ادامه دارد، اما در نهایت پاکستانی‌ها می‌گویند که راکت‌ها به منظور نابودیِ تروریست‌ها شلیک می‌شود. اما مردمانِ...

ادامه مطلب...

بی‌برقـی و محـرومیت از غور تا بامیان

فقر و توسعه‌نیافته‌گی در افغانستان چنان سرتاسری و درازدامن است که نمی‌توان هیچ ولایت و ولسوالی‌یی را از آن مستثنا کرد. کابل که پایتختِ کشور محسوب می‌شود و حسبِ معمول پایتخت‌ها‌ باید مرفه‌تر و توسعه‌یافته‌تر از دیگر شهرها باشند، چنان...

ادامه مطلب...

زمسـتانِ کابـل و حـدیثِ مرگبارِ فقـر و دود

برخی حکایت‌ها و تبصره‌ها به یک دلیلِ مهم و عمده کُهنه می‌شوند و آن این‌که: همه آن را شنیده‌اند و از محتوایِ آن آگاه اند و نیازی به تکرارِ دوبارۀ آن نیست؛ اما حدیث و کلام و داستانی که هزاران‌بار...

ادامه مطلب...