وزارت معارف در جالِ فساد

فساد در معارف به‌خصوص در استخدام معلمان، سال‌هاست که جریان دارد. این وزارت که کلیدی‌ترین وزارت‌خانۀ اجتماعی در افغانستان به شمار می‌آید، به همان پیمانه‌یی که اهمیتِ بنیادی دارد، از فسـاد بنیادی نیز برخوردار است. این وزارت از رهگذر قراردادها،...

ادامه مطلب...
حصارکشـیِ پاکستان  و شعار غیرواقعیِ افغانستان

حصارکشـیِ پاکستان و شعار غیرواقعیِ افغانستان

اخیراً پاکستانی‌ها تصمیم گرفته‌اند که خطوط مرزی میانِ دو کشور را حصارکشی کنند. البته سال‌هاست که این کشور برنامۀ حصارکشی را داشته اما این عمل همواره مورد مخالفتِ جانبِ افغانی قرار گرفته است. این بار هم شماری از مردمانِ ولسوالی...

ادامه مطلب...

مجلس به بازی گرفته شده است

در این روزها، حال و احوالِ مجلس نماینده‌گان دیدنی و شنیدنی است. اتهاماتی ‌که رییس و معاونِ مجلس بر همدیگر وارد می‌کنند، به‌خوبی نشـان می‌دهد که در مجلس چه می‌گذرد. این‌همه اتفاق‌ به دنبال اتهام فساد مالی و اداریِ گسترده‌یی که...

ادامه مطلب...

معمای نه‌چندان دشوارِ داعش در افغانستان

خبرها و گزارش‌ها پیرامون تروریسم در افغانستان چنان التقاطی و نامتجانس به نشر می‌رسند که بدون شک ذهن و روانِ هر مخاطبِ ناآشنا با مسایلِ جهان و منطقه را مشوش و سرگردان می‌سازد. در این نوع خبرها بیشتر از آن‌که...

ادامه مطلب...

همه‌جا گلیـمِ غم و ابرویِ غنی بی‌خم

در روزهای گذشته، کابل و برخی ولایت‌ها شاهد حملاتی گسترده‌ از جانبِ طالبان و داعشیان بود که طی آن‌ها بیش از صد تن کشته و صدها تنِ دیگر زخمی شدند. این حملات، درست هم‌زمان با عملی شدنِ راهبرد جدیدِ امریکا...

ادامه مطلب...