مقصـر اصـلی وضعـیت فعلـی کیست؟

اواخر هفته گذشته، از خونین ترین روزها در تاریخ شانزده سال اخیر کشور بود. طالبان وحشی در تبانی با حامیان منطقه‌یی شان، در یک رشته حملات به شدت سازمان دهی شده در پکتیا، غزنی و قندهار چند پایگاه ارتش و...

ادامه مطلب...

ویــروس قـوم‌گـرایی و اپیــدمـیِ آن

قوم‌گرایی و تعصب، یک بیماریِ اجتماعی‌ست که هر جامعه را به فراخورِ آگاهی و دانشِ جمعی‌شان به خود مبتلا می‌سازد. در هر اجتماع و محیطی، به میزانی که ضریبِ خودآگاهی و دیگرآگاهی بالا باشد، به همان پیمانه سطح ابتلا به...

ادامه مطلب...

دشمـن همیـن‌جا در کـابل!

توقیفِ یک موتر پُر از مواد انفجاری در شهر کابل بعد از کشف و ردیابیِ یک مرکز سازندۀ جلیقه‌های انتحاری و مواد انفجاری در کابل توسط ریاست امنیت ملی کشور، نشان از آن دارد که دشمن در مرکز کمین کرده...

ادامه مطلب...

پروندۀ افغانستان امریکایی در دستانِ مسکو

قرار است همین هفته، نشست شش کشورِ منطقه دربارۀ صلحِ افغانستان برگزار شود. این نشست به ابتکار مسکو دربارۀ افغانستان راه‌اندازی خواهد شد. کشورهای هند، چین، ایران، پاکسـتان، افغانستان، روسیه و هند به میزبانی مسکو در این نشست شرکت خواهند...

ادامه مطلب...

سـرانجـام داعـش و طـالب یکـی‌ست

این روزها رسانه‌ها از تلاش‌های طالبان به‌خصوص رهبریِ این گروه برای یکی‌شدنِ طالبان و داعش سخن می‌گویند. بر بنیاد گزارش‌ها، چند روز پیش رهبر طالبان به مناطقی در هلمند رفته و با فرماندهانِ طالبان دیدار کرده است. در این دیدار،...

ادامه مطلب...