افغانستان نباید غدۀ سرطانِ منطقه شود

اخیراً ریاست‌جمهوری افغانستان دربارۀ اظهاراتِ برخی از سیاسیون در مورد راهبرد جدیدِ ایالات متحدۀ امریکا در برابر افغانستان واکنش نشان داده و گفته است که استراتژی اخیرِ ایالات متحدۀ امریکا، به نفع افغانستان و مبارزه با تروریسم است. چندی پیش...

ادامه مطلب...

شعارهای ملیِ آقای غنی و قوم‌گراییِ ادارات دولتی

«قوم‌گرایی» هرگز واژه‌یی ناآشنا برای مردم افغانستان نبوده‌ است؛ این واژه با همۀ مصادیق و پیامدهایش، همزاد تاریخِ دو و نیم سدۀ اخیرِ کشور است. «قوم‌گرایی» پدیده‌یی سخت‌جان و هزارچهره در تار و پودِ اجتماع و سیاستِ افغانستان است که...

ادامه مطلب...

از روز معـلم تا روزگـار معـارف

در چند روز گذشته، شهر کابل شاهد برگزاری محافل و نشست‌هایی بود که به مناسبتِ روز معلم و تکریمِ آموزگارانِ نظام معارف تدارک دیده شده بودند. این محافل و نشست‌ها در گوشه و کنارِ پایتخت توسط نهادهای دولتی و غیردولتی...

ادامه مطلب...

به دُهلِ پاکستان نرقصید

با نزدیک شدن فصل سرما، وضعیت سیاسی ـ نظامیِ کشور بار دیگر دچار معاملاتی مرتبط با فصل می‌شود؛ به گونه‌یی که همه‌ساله مقامات نظامی پاکستان وارد کابل می‌شوند و در گذشته، آقای کرزی را و حالا آقای غنی را به...

ادامه مطلب...

انتخابات در مـدارِ صـفر درجـه

روز گذشته، شورایی موسوم به «شورای تفاهمِ جریان‌های سیاسی افغانستان» موضعِ مشترک‌شان پیرامونِ انتخابات را با ابراز برخی نکاتِ نگران‌کننده و هشدارآمیز اعلام کردند. این شورا که قرارِ گزارش‌ها متشکل از چند حزب و جریان سیاسی است، برگزاری به‌موقعِ انتخابات را...

ادامه مطلب...