انتخـابات در حصـارِ دام‌هـا و دانـه‌ها

این روزها بارِ دیگر بحث انتخابات در محافلِ رسمی و غیررسمی بالا گرفته است. مردم افغانستان از این‌همه تأخیر و تعلل در امرِ مهمِ انتخابات به‌شدت ناراحت و دل‌نگران اند. رسانه‌ها و مجامعِ مدنی از عدم آماده‌گیِ دولت برای برگزاری...

ادامه مطلب...

اگر آقای غنی قومی نمی‌اندیشد….

به دنبال افشای یک طرحِ قوم‌گرایانه در ادارۀ امور ریاست جمهوری، آقای غنی به دادستانی کُل دستور داده است که این مسأله را مورد تحقیق قرار دهند. این در حالی صورت می‌گیرد که قوم‌اندیشی و حذف دیگران، یک سیاستِ‌ِ برجسته...

ادامه مطلب...

از فشار امریکا تا فغان پاکستان

اخیراً پاکستان خط و نشان‌هایی را برای دولتِ افغانستان کشیده است. یکی از این خط و نشان‌ها این است که نباید هیچ نوع رابطۀ عمیـقی با هندوستان داشته باشد. دولت پاکستان به‌صراحت گفته است که کمک‌های نظامی و امنیتیِ هند...

ادامه مطلب...

اشتباهاتِ گذشته نباید تکرار شوند

به‌تازه‌گی رسانه‌ها گزارش داده‌اند که حکومتِ افغانستان قصد دارد بیست‌هزار فرد ملکی را در ولایت‌هایِ مختلف آموزش داده و مسلح ‌کند تا آن‌ها محلات و مناطقِ دور از مرکز را در برابرِ تروریست‌ها و شورشیان محافظت کنند. اما این راهکار که...

ادامه مطلب...

مخـکش؛ شاگرد خوبِ آقای غنی و سیاست‌های قومی

ثواب‌الدین مخکش معاون رییس بخش نظارت و ارزیابیِ ادارۀ امور ریاست‌جمهوری به‌دلیل افشای راهنمایِ قوم‌گرایانه‌اش وادار به استعفا شد. روز گذشته رسانه‌ها به نقل از فریدون الهام، معاون رییس کُل ادارۀ ریاست‌جمهوری گزارش دادند که آقای مخکش به اشتباهِ خود پی...

ادامه مطلب...