جنایت جنگی کمپنی آدم کشی در میرزا اولنگ

در چند روز گذشته، گروه‌طالبان به روستای میرزا اولنگ ولسوالی صیاد ولایت سر پل، حمله کرده و باشنده‌گان آن را به سان گوسفندان سلاخی کرده‌اند. گزارش‌های نشر شده از این رویداد و نیز تصاویری که در صفحات اجتماعی به نشر میرسد،...

ادامه مطلب...

چرا آجندای ملی طرح وفاقِ ملی ارایه کرده است؟

روز گذشته کنفرانس آجندای ملی ـ که قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری "طرح دولت وحدت ملی" را ارایه کرده بود ـ برای شرایط کنونیِ کشور "طرح وفاق ملی" را ارایه کرد. کنفراس آجندای ملی در افغانستان تا کنون تنها جریان...

ادامه مطلب...

بی‌برقـی مـردم و بـی‌دردی حکـومت

بی‌برقی و یا بهتر بگوییم نبود برقِ دولتی برای مدتِ بیش از یک‌ماه در یک شهرِ شش‌میلیونی که از قضا پایتخت نیز خوانده می‌شود، بی‌مبالغه یک «فاجعه» است. اما سال‌ها و دهه‌هاست که کنار آمدن و همزیستی با فاجعه‌ها به...

ادامه مطلب...

از نگـرانی تـرامـپ تـا راه حـل مـا

در این روزها کاخ سفید سر گرم بحث روی وضعیت افغانستان است و دونالد ترامپ هم از وضعیتی جنگ در افغانستان شاکی. ترامپ در یک نشست امنیتی با مشاوران نظامی خود گفته بود که امریکا در جنگ افغانستان برنده نیست...

ادامه مطلب...

افزایش حملات تروریستیِ مشـکوک و خطـرناک در افغانستان

حملۀ روز سه‌شنبۀ گذشته بر یک مسجد جامع (جوادیه) در هرات که عمدتاً شیعیان در آن مصروفِ عبادت اند، نشان داد که بازی‌های پیچیده و وحشت‌ناکی در افغانستان در حالِ گسترش است. البته اعتراضِ هزاران‌نفریِ فردایِ آن رویداد در هرات...

ادامه مطلب...