آیینه‌یی به دست اشرف‌غنی

به‌تازه‌گی محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی گفته است که نارضایتی‌های قومی در افغانستان پیچیده و به صورت عمیقی محسوس بوده و اکثراً استوار بر بی‌توجهی و تبعیضی است که از گذشته بر جا مانده است. آقای غنی در...

ادامه مطلب...

از طالب‌ها اصرار و از آقای ‌غنی انکار!

روز گذشته، آقای غنی در بیستمین جلسۀ بورد مشترکِ نظارت و انسجام، بار دیگر ضمنِ هشداری بی‌محتوا، پیامِ تکراری و خسته‌کنِ پیوستن به صلح را برای طالبان سر داد. او گفت که طالبان یا باید از دل صلح را بپذیرند...

ادامه مطلب...

بازی غنی با ایشچی در برابر دوستم به کجا منتهی می‌شود

ریاست‌جمهوری، دو روز پیش، در یک کنفرانس خبری از دادستانی کل کشور خواست که پروندۀ دوستم را یک طرف کند. سخنگوی ریاست‌جمهوری گفته است که اگر ثابت شود دوستم در این پرونده بیگناه است، به عنوان معاون اول ریاست‌جمهوری به...

ادامه مطلب...

نزاع افغانستان و ایران بر سرِ آب حل‌شدنی است

اخیراً اظهارات رییس‌جمهوری ایران در تقابل با احداثِ سدها و بندهای آبی در افغانستان، واکنش‌هایی را در میان مردم برانگیخته است. رییس‌جمهوری ایران روز دوشنبه در یک نشست در تهران، با انتقاد از پروژه‌های ساختِ بند در افغانستان، گفت: «ما...

ادامه مطلب...

امریکا باید غنی را متوجه سازد

کابل دیروز مهمانِ سناتورانِ امریکایی‌یی بود که برای مشاهدۀ وضعیتِ افغانستان و پاکستان از نزدیک و نیز تفهیمِ پاکستان وارد منطقه شده‌اند. اطلاعات حاکی است که این سناتورانِ امریکایی به مقاماتِ پاکستانی‌ گفته‌اند که باید به حمایت از تروریسم پایان...

ادامه مطلب...