چــرا ارگ از مـردم مـی‌ترسد؟

گارنیزیون کابل دیروز بار دیگر شهرِ کابل را فلج ساخت و زنده‌گی بخشی از ساکنانِ پایتخت را تعطیل کرد. این فلج‌سازی و تعطیلی، با بستنِ جاده‌ها کیلومترها دورتر از ارگ صورت گرفت. بهانه هم آن بوده که معترضان تصمیم گرفته‌...

ادامه مطلب...

دمـوکراسـی بـا طعـمِ حکمتیـار

ایتلاف، اپوزیسیون، برگزاری راهپیمایی و اعتراض، از واژه‌گان متداول در یک جامعۀ آزاد و مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک است و هیچ تضادی با ماهیتِ این‌گونه نظام‌ها ندارد؛ برخلاف اگر در نظامی به این واژه‌گان و ارزش‌ها پرداخته نشود و یا...

ادامه مطلب...

صدای فرماندهان کابل چه چیـزی را ثابت می‌کنـد؟

صدایی از جریان مکالماتِ مخابره‌یی میان شماری از فرماندهان امنیتیِ کابل از جمله فرمانده امنیه و فرمانده گارنیزیون کابل، در فضای مجازی به نشر رسیده است که جداً جای تأمل و بررسی دارد. این صدا در برگیرندۀ چگونه‌گی تصامیمِ این دو...

ادامه مطلب...

افزایش حمایت‌های بیرونی در فضای گرگ‌ومیش

این روزها به موازاتِ افزایش ناامنی‌ها در کشور، آهنگِ ادامه و افزایشِ کمک‌ها و حمایت‌هایِ کشورهایِ دوست و جامعۀ جهانی از افغانستان نیز قوت گرفته است. در تازه‌ترین موارد، جیمز متیس وزیر دفاع ایالات متحدۀ امریکا، عقب‌نشینیِ نیروهای امریکایی در...

ادامه مطلب...

غنـی در چـاهِ سرکـوب و استبـداد

در نخستین ساعاتِ بامدادِ روز گذشته، نیروهای دولتی به دستور رییس‌جمهور غنی، به تنها خیمۀ معترضان در چهارراهی شفاخانۀ ایمرجنسی حمله کردند. حمله چنان گسترده و غافلگیرکننده و نظامی بوده که گویی دولت همۀ توانش را برای فتح ولایتِ هلمند...

ادامه مطلب...