پاکستان چین را هم فریب خواهد داد!

به‌تازه‌گی دولت چین از آماده‌گیِ کشورش برای میانجیگری میان افغانستان و پاکستان خبر داده‌ است. اگرچه این اظهارِ آماده‌گی در دو سالِ اخیر چندین‌بار توسط مقاماتِ چینی تکرار شده، اما این‌بار رییس‌جمهور چین در دیدار با آقای غنی از عزمِ...

ادامه مطلب...

گارنیزیون کابل منحــل یا اصــلاح شود

سرانجام دادستانی کُل کشور، وظایفِ دو تن از مقاماتِ امنیتیِ کابل را به‌‌منظورِ بررسیِ اتهام‌ها و رویدادهایِ 12 جوزا در کابل به حالتِ تعلیق درآورد. ریاست جمهوری از این اقدام ستایش کرده است. ریاست اجرایی نیز گفته است که این تعلیق...

ادامه مطلب...

صف‌آرایی‌های جدید در اوج بی‌اعتـمادی به ارگ

صف‌آرایی‌های سیاسیِ جدیدی بعد از پریایی خیمه‌های تحصن و انفجارهای پیهم در نماز جنازۀ سالم ایزدیار شکل گرفته است. چنان‌که شاهد هستیم، همۀ شاخه‌ها و جریان‌های سیاسی فعال شده‌اند و می‌خواهند صف‌شان را در محورِ آقای غنی و محور اعتراض‌‌کننده‌گان...

ادامه مطلب...

راه‌بنــدان کـابل و مشـکلات مـردم

این روزها بعد از شهادت سالم ایزدیار در تظاهرات روز جمعه دوازدهم جوزا، خیمه‌های اعتراضی در نقاط مختلفِ کابل برپا شده و با گذشتِ هر روز این خیمه‌ها افزایش می‌یابند. در این حال، دولت هم برخی از چهارراهی‌های کابل را...

ادامه مطلب...

حکمتیار؛ ابزاری تازه در دسـتِ ارگ

ظاهرشدن گلبدین حکمتیار رهبر یکی از شاخه‌های حزب اسلامی با همین نام در نقش سخنگوی ارگ ریاست‌جمهوری در آخر هفتۀ گذشته، اتفاقی تعجب‌آمیز و خارق‌العاده‌ نبود؛ زیرا مأموریتِ او از آغاز پیوستن به روند صلح، چیزی غیر از این نبوده...

ادامه مطلب...