پروسۀ کابل؛ صـلح در سقفِ جـنگ

قرار است امروز، کابل میزبانِ بیست‌وپنج کشورِ جهان باشد. «پروسۀ کابل» سفره‌یی‌ست که حکومت وحدتِ ملی برای ایجاد صـلح در افغانستان پهن کرده؛ اما این پروسه و نشست از همین حالا با مشکلاتِ شدید و فراوانی مواجه است. حکومت درحالی...

ادامه مطلب...

نهادهای بین‌المللی باید رویدادهای اخیرِ کابل را بررسی کنند

سه حملۀ انتحاری در مراسم تشییع و تدفینِ جنازۀ سالم ایزدیار، از شهدای تظاهراتِ روز جمعه 12 جوزا، با هشدارهای فرمانده گارنیزیونِ کابل و نیز دستور شلیک بر معترضانِ 12 جوزا مرتبط به نظر می‌رسند. این وضعیت زنگِ خطری را...

ادامه مطلب...

گـارنیزیون کـابل و پیش‌گویـیِ واقعیت‌بخش

پس از تظاهراتِ مردمیِ روز جمعه که توسط نیروهای امنیتی و قطعۀ محافظت از ارگ به خون و خشونت کشیده شد، فرمانده گارنیزیون کابل هشدار داد که راهپیمایان و تحصن‌کننده‌گان باید خیمه‌های اعتراضِ خویش را بردارند و از تجمعاتِ بیشتر...

ادامه مطلب...

سرکوب مسلحانه تظاهرات مردم را به قیام وادار خواهد کرد

هزاران تن، دیروز جمعه، در اعتراض به انفجاری مهیب روزچهارشنبه کابل که بیش از دوصد نفر در آن جان باختند و صدها تن دیگر زخم برداشته بودند، به جاده‌ها ریختند و اعتراض ‌شان را در یک راهپیمایی گسترده به نمایش...

ادامه مطلب...

پـروسۀ کـابل چـه پروسـه‌یی است؟

پروسۀ کابل، نام نشستی‌ست که در تاریخ شانزده ماه جاری در کابل برگزار می‌شود. این نشست آن‌گونه که از نامش پیداست، به هدفِ دست یافتن به صلح پایدار از آدرس کابل و در خود کابل و تحت قیمومیتِ دولتِ افغانستان...

ادامه مطلب...