درد جانکاهِ مردم و قلب سنگیِ حکومت

عنوانِ بالا شاید خیلی کلیشه و انقلابی به نظر برسد؛ اما چاره‌یی نیست از این‌چنین عناوین وقتی دردمندیِ مردم و بی‌احساسیِ حکومت، کلیشۀ هر روزِ زنده‌گیِ ما شده باشد. یکی از این کلیشه‌هایِ دردناک که بیانِ آن به هیچ زبانی...

ادامه مطلب...

تلاش برای ایجاد بحران در افغانستان

تحرکاتِ اخیری که در فضای سیاسیِ کشور دیده می‌شود، نگران‌کننده است. برخوردهای تبعیض‌آمیز و تنظیمِ قدرت بر اساسِ سیاست‌های تک‌قومی‌ و حتا دوباره روی کار آوردنِ اشخاصِ فاسد در حکومت، همه نشانه‌هایی از عدمِ تعهدِ ارگ به دولت‌داریِ مسوولانه است. در...

ادامه مطلب...

کرزی ضد امریکا نیست

حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین، پس از بمباران اچین با بزرگترین بم غیر هسته‌یی، دولت افغانستان را در حالی متهم به خیانت ملی کرد؛ دولتی که در واقع محصول و نتیجۀ تقلب او است. آیا کرزی به عنوان رییس‌جمهور در انتخابات سال 1393...

ادامه مطلب...

غنـی از «ت»ِ تقلب تا «الف»ِ استبداد

روز گذشته، همایون همایون معاون اولِ مجلس نماینده‌گان، آقای غنی را به‌دلیلِ عدم معرفیِ نامزدوزیران تازه، به «بازی سیاسی» و در نهایت، «دیکتاتوری» متهم کرد. به گفتۀ آقای همایون، رییس‌جمهور در دیدار با هیأت اداریِ مجلس وعده سپرده بود که پس...

ادامه مطلب...

امریکا و افغانستان از رفاقتِ شخصی تا شراکتِ راهبردی

روز گذشته، هابرت مک مستر، مشاور شورای امنیت رییس‌جمهور ترامپ به افغانستان سفر کرد و در دیدار با رییس دولت، رییس اجرایی و مشاور شورای امنیت، روی موضوعاتِ امنیتی و راهبرد جدیدِ ایالات متحدۀ امریکا در امر مبارزه با تروریسم...

ادامه مطلب...