طالبان از کجا به اسلحه و مهمات دست می‌یابند؟

به‌تازه‌گی نشرِ گزارش‌هایی از فساد در نهادهای امنیتی و نیز دسترسی طالبان به سلاح‌هایی که باید در دستِ سربازان ملی افغانستان باشد، نگرانی‌های شدیدی را به‌بار آورده است. بر بنیاد گزارش‌ها، برخی مقامات در پنتاگون به وارد کردنِ حجمِ زیادی از...

ادامه مطلب...

فسـاد هولنـاک و غفـلت خطـرنـاک

در حالی که رییس‌جمهوری افغانستان هم چنان مشغول تمجید از نیروهای امنیتی کشوراست و برای ارتقای ظرفیت‌های جنگی آن‌ها وعده‌های سرخرمن می‌دهد، بازرس ارشد امریکا برای بازسازی افغانستان از حیف و میل شدن ده‌ها میلیون دالر به وسیله افسران افغانستان...

ادامه مطلب...

مردم باید کیفیت تغییرات در پولیس کابل را احساس کنند

در آستانۀ سال 1396 و چند روز قبل از فرارسیدن نوروز، وزرات داخله تغییراتی را در پولیس کابل ایجاد کرده بود و حالا امیدواری به وجود آمده است که این تغییرات بتواند در بهتر شدن کیفت امنیت شهر کمک کند....

ادامه مطلب...

دلایلِ دشـمنی با نوروز

سال‌هاست که با نزدیک شدن نوروز، این جشن طبیعت، صدای مخالفت از منابر بلند می‌شود و این مخالفت‌ها تأثیرش را روی روح و روانِ مردم نسبت به این پدیده گذاشته و می‌گذارد. اگرچه خوش‎بختانه امسال صدای مخالفت کمتر بود و...

ادامه مطلب...

یک ابتکارِ خوب «بشـرطها و شـروطها»

به‌تازه‌گی وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور اعلان کرده است که مسوولان در این وزارت به این نظر رسیده‌اند که به‌دلیلِ افزایشِ معتادان و افزایش کشت و تولید مواد مخدر، فروش مواد مخدر قانونی شود و زیر کنترلِ حکومت درآید. بر...

ادامه مطلب...