روز خبرنگار و وضعیت زارِ خبرنگارانِ کشور

دیروز بیست‌وهفتمِ حوت برابر بار روزِ خبرنگار بود و چنین مناسبتی، مایۀ شادگویی و مبارک‌گویی‌هایِ خبرنگاران به همدیگر و دوستان‌شان به آن‌ها شد. این شادباش‌گویی‌ها در فضای مجازی و داوری‌هایِ نیکی که دربارۀ خبرنگاران صورت ‌گرفت، نشان ‌داد که مردم...

ادامه مطلب...

بایـد رییس‌جمـهور اراده کنـد

معمولاً در دیگر کشورهای جهان، تکرار و یادآوریِ مشکلات و ضعف‌ها به حلِ احسنِ آن‌ها یاری می‌رساند؛ اما این قاعده در افغانستان و به‌ویژه برای مسوولانِ نظام، تا کنون نتیجۀ عکس داده و نوعی معافیت و ناشنوایی را برای آن‌ها...

ادامه مطلب...

از «چهارصد بستر» به‌ساده‌گی نگذرید!

با گذشت هر روز، رویداد چهارصد بستر ابعادِ تازه‌تری می‌یابد و این ابعاد نشان می‌دهد که این کشور به‌سانِ یک کشورِ بی‌صاحب، محلِ تطبیقِ پروژه‌های ویرانگر شده است. اطلاعاتی که روزنامۀ ماندگار از شاهدانِ عینی در چهارصد بستر در دو شماره...

ادامه مطلب...

اولویت دولت؛ بازنگری در سیاسـت‌های امنیتی

وضعیت امنیتیِ کشور به گونه‌یی به وخامت گراییده که به‌ساده‌گی نمی‌توان راه‌حلی برای آن سراغ کرد. گروه‌های تکفیری و جنایت‌پیشه چنان بی‌رحمانه دست به حملاتِ انتحاری می‌زنند که سایۀ نگرانی را بر کُلِ کشور گسترانده است. با این حال، دولت...

ادامه مطلب...

داعـش در افغانستان حضور دارد؟

بعد از حمله‌ و قتل‌عامِ مردم در شفاخانۀ چهارصد بستر که مسوولیتِ آن را گروه داعش در افغانستان به عهده گرفت، این سوال مطرح شده است که آیا به‌راستی در افغانستان داعشی وجود دارد و یا این‌که از داعش فقط...

ادامه مطلب...