ستون‌پنجمی‌ها‌ همچنان در ناز و نعمت

سه روز پیش، کابل شاهد دو حملۀ انتحاری در یک روز بود و نیز هم‌زمان با آن، طالبان حملاتِ گسترده‌یی را در ولایت‌های فراه، لغمان و بغلان به‌راه انداختند و حتا ولسوالی تاله و برفک را به تصرف درآوردند. آن‌چه...

ادامه مطلب...

تک‌تکِ بهـار و ستیزِ سیاسی با نوروز

امروز 11 حوتِ 1395 است و باران و رطوبتِ روزِ گذشته، لطافتِ بهاری و نسیمِ بادِ نوروزی را برای همۀ‌مان به ارمغان آورده است. یعنی بیشتر از 19 روزِ دیگر، به آغازِ سالِ نو و بهارِ جدید باقی نمانده و...

ادامه مطلب...

مبارزه امروز ادامۀ راه مسـعود اسـت

روز گذشته/ 9 حوت در ساختمان وزارت دفاع کشور، از روزِ سرباز یا «روز ملی نیروهای امنیتی و دفاعی» طی مراسمی بزرگداشت به عمل آمد. در این محفل که مقاماتِ لشکری و کشوری حضور داشتند، آقای غنی رییس‌جمهور و آقای...

ادامه مطلب...

انسداد تورخم؛ شکست طلسمِ سیادتِ تجاری پاکستان

بیش از ده روز است که مرزها و بنادر تجاری پاکستان به روی افغانستان مسدود شده است. این مسدودیت، خساراتِ اقتصادیِ قابل توجهی را بر بازرگانانِ هر دو سوی مرز وارد کرده و از این رهگذر، تغییرِ محسوس و ظریفی...

ادامه مطلب...

پاکستان همچنان در جادۀ خاکی

برخی از رسانه‌های خارجی به نقل از سرتاج عزیز مشاور امنیتِ ملی و امور خارجیِ نخست‌وزیر پاکستان گزارش داده‌اند که حکومتِ پاکستان قصد ندارد با طالبانِ افغانیِ جا گرفته در مرزهایش بجنگد. این درحالی‌ست که چنـدی پیش، مقاماتِ پاکستانی طی یک...

ادامه مطلب...