حکومت خطوطِ سرخِ امنیتیِ خود را ترسیم کند

سه روز پیش (20 دلو) شش کارمند افغانستانیِ صلیب سرخ جهانی در ولایتِ جوزجان هدف گلولۀ مردانِ ناشناس قرار گرفتند و کشته شدند. قرار گزارش‌ها، این شش نفر شامل یک گروهِ 8 نفره از کارمندان صلیب سرخ بوده‌اند که برای کمک...

ادامه مطلب...

نه خـود را بفریبید و نـه مـردم را

دیروز، بار دیگر طالبان کارمندان دادگاه عالی را مورد هدف قرار دادند و بیش از بیست تن آنان را کشتند. این انفجار انتحاری در توقف‌گاه‌ وسایط این اداره رخ داد. طالبان در حالی دست به این اقدام زده اند که...

ادامه مطلب...

حکمتیار و صـلح از هـم فاصـله دارنـد

به تازه‌گی، اسمِ گلبدین حکمتیار از فهرستِ سیاهِ شورای امنیتِ سازمان مللِ متحد بیرون شده و این امر، واکنش‌هایی را در سطحِ کشور برانگیخته است. آقای حکمتیار به عنوان یک شخصیتِ تاریخیِ منفی در میان اکثرِ شهروندانِ کشور به‌ویژه پایتخت‌نشینان...

ادامه مطلب...

برف‌باری‌ها و بی‌برنامه‌گیِ نهادهای مسوول

بارشِ برف‌ ضمنِ آن‌که نعمتی گوارا محسوب می‌شود، اگر شدت یابد و آماده‌گی‌های لازم در برابرِ آن گرفته نشود، منشایِ مشکلات و اتفاقاتِ ناگواری نیز برای مردم و کشور خواهد بود. چنان‌که هر‌سال در افغانستان از این رهگذر وقایع و...

ادامه مطلب...

موضع‌گیری اتحادیۀ اروپا چه تأثیری بر تصمیم ارگ خواهد گذاشت؟

نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا در افغانستان گفته است: شناس‌نامه‌های الکترونیکی، افغانستان را جایی امن‌تر خواهد ساخت. فرانز مایکل ملیبند، در توییتی گفته است که توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک، حکومت‌داری را قوی و خدمات را بهتر خواهد ساخت. اظهارنظرهای آقای ملیبند در حالی...

ادامه مطلب...