نه خـود را بفریبید و نـه مـردم را

دیروز، بار دیگر طالبان کارمندان دادگاه عالی را مورد هدف قرار دادند و بیش از بیست تن آنان را کشتند. این انفجار انتحاری در توقف‌گاه‌ وسایط این اداره رخ داد. طالبان در حالی دست به این اقدام زده اند که...

ادامه مطلب...

حکمتیار و صـلح از هـم فاصـله دارنـد

به تازه‌گی، اسمِ گلبدین حکمتیار از فهرستِ سیاهِ شورای امنیتِ سازمان مللِ متحد بیرون شده و این امر، واکنش‌هایی را در سطحِ کشور برانگیخته است. آقای حکمتیار به عنوان یک شخصیتِ تاریخیِ منفی در میان اکثرِ شهروندانِ کشور به‌ویژه پایتخت‌نشینان...

ادامه مطلب...

برف‌باری‌ها و بی‌برنامه‌گیِ نهادهای مسوول

بارشِ برف‌ ضمنِ آن‌که نعمتی گوارا محسوب می‌شود، اگر شدت یابد و آماده‌گی‌های لازم در برابرِ آن گرفته نشود، منشایِ مشکلات و اتفاقاتِ ناگواری نیز برای مردم و کشور خواهد بود. چنان‌که هر‌سال در افغانستان از این رهگذر وقایع و...

ادامه مطلب...

موضع‌گیری اتحادیۀ اروپا چه تأثیری بر تصمیم ارگ خواهد گذاشت؟

نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا در افغانستان گفته است: شناس‌نامه‌های الکترونیکی، افغانستان را جایی امن‌تر خواهد ساخت. فرانز مایکل ملیبند، در توییتی گفته است که توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیک، حکومت‌داری را قوی و خدمات را بهتر خواهد ساخت. اظهارنظرهای آقای ملیبند در حالی...

ادامه مطلب...

خوشبینی از مبارزه با فساد در فسادستان

در این روزها، نهادهایی مثل دیده بان شفافیت یین‌المللی، نسبت به روند مبارزه با فساد در افغانستان خوش‌بینی نشان دادند و نیز برخی مقامات خارجی در دیدار با رییس‌جمهور غنی هم از موفقیت روند مبارزه با فساد سخن گفتند و...

ادامه مطلب...