افغانستان در سایۀ ترامپ

کمتر از سه روزِ دیگر به تحویل قدرتِ سیاسی به دونالد ترامپ رییس‌جمهور جدیدِ ایالات متحدۀ امریکا باقی مانده و جهان هنوز در حالِ اندیشیدن به تبعاتِ قدرت‌گیری و زمام‌داریِ این شخصیتِ جنجالی و تقریباً مجهول به‌سر می‌برد. اما در...

ادامه مطلب...

دیر امـا درست!

مجلس نماینده‌گان، طرح اطلاق کلمۀ «شهید» به جان‌باخته‌گانِ نیروهای امنیتیِ کشور را تصویب کرد. این طرح اگرچه بسیار دیر مطرح و تصویب شده؛ اما خوب‌ترین گامی‌ست که توسط دولت در پانزده سالِ اخیر برداشته شده است. بر اساس این طرح،...

ادامه مطلب...

یک گام به سوی اعتمادسازی میان ارگ و مردم

حکیم مجاهد، یکی از اعضای ارشدِ شورای عالی صلح که اظهاراتش توهین به قهرمان ملی کشور، تقدیسِ طالبان و افترا در حقِ شهید صلحِ کشور تعبیر شده بود، با واکنش‌های سختی مواجه شد و در نهایت، این واکنش‌ها به برکناریِ...

ادامه مطلب...

ایشچی و دیگر هیچی!

بیشتر از یک ماه از داستانِ پُر از شرم و اشکِ آقای ایشچی ـ از بزرگانِ قومی در جوزجان ـ و جنرال دوستم معاون اولِ ریاست‌جمهوری گذشت و هنوز هیچ سرِنخی از صحت‌وسقمِ ماجرا و یا اثری از رسیده‌گیِ عادلانه...

ادامه مطلب...

اظهارات کاکای رییس‌جمهور و معاون شورای عالی صلح از کجا سرچشمه می‌گیرد؟

دیگر هیچ چیز برای پنهان‌بودن باقی نمانده‌ و این‌که چه کسانی در این نظام از تروریسم حمایت می‌کنند نیز بسیار آشکار شده است. این چهره‌های نفوذی در نظام، همواره به کمکِ نیروهای طالبان می‌شتابند و با انتحاریان همکاری دارند و...

ادامه مطلب...