رییس‌جمـهور غنـی بـاج داد

فرمان آقای غنی مبنی بر گزینش کمیشنران پیشینِ کمیسیون‌های انتخاباتی به حیثِ مشاورانِ ریاست‌جمهوری در زمینه‌های انتخاباتی آن‌هم با حفظ امتیازهای اداری و امنیتی، نشان داد که رییس‌جمهوری توانِ کنار زدنِ این افراد را از ساختارهای دولتی ندارد. رییس‌جمهور غنی...

ادامه مطلب...

سؤال افراطیت و مواجهه با آن

اعتراض یک نمایندۀ مجلس، سبب ایجاد بحث‌هایی در زمینۀ افراطیت و روشن‌گری شده است و نیز برخی‌ها را واداشته که این نماینده را به عناوینِ مختلف متهم کنند. بحث از آن‌جا آغاز شد که حفیظ منصور از اعضای مجلس نماینده‌گان...

ادامه مطلب...

کمیشـنرانِ تازه و مسوولیت‌هایِ بزرگ

سرانجام دولت وحدت ملی، کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را تأیید کرد و رییس‌جمهوری طی فرمانی، آنان را به معرفی گرفت و آروزی بهروزی در پیشبرد کارهای‌شان کرد و رییس اجرایی نیز از آنان خواست که به هر شکل ممکن، باید به...

ادامه مطلب...

خواب‌های شیطانی برای جنگ مذهبی

چاشت دیروز، یک حمله کنندۀ انتحاری در مسجد باقرالعلوم در غرب کابل نزدیک به چهل نفر را کشته و نزدیک به هشتاد نفر دیگر را زخمی کرده است. این آمار رسمی است. اما آمار غیر رسمی میزان تلفات را بالاتر...

ادامه مطلب...

مبـارزه با فسـاد یا بـازی بـا فسـاد؟

اگر از هر کارشناس و آگاه اموری پرسیده شود که بزرگ‌ترین مشکل در دولت افغانستان چیست، بی‌هیچ تردیدی پاسخ خواهد گفت: «فسـاد!» از آن‌جا که فساد به یک پدیدۀ عریان و انکارناپذیر در همۀ سطوحِ جامعه تبدیل شده و همۀ شهروندانِ...

ادامه مطلب...