تغییر آمدنی است!

برخی‌ حرف‌ها و مشکلات در افغانستان هرگز کهنه نمی‌شوند. یکی از این حرف‌ها و مشکلات که در واقع خداوندگارِ همۀ مشکلاتِ دیگر در کشور است، انحصارِ قدرت و ناکامی در امرِ حکومت‌داری‌ست؛ چنان‌که اگر تاریخ دوصدو‌پنجاه‌سالۀ کشور را مرور کنیم،...

ادامه مطلب...

نیروهای ارتش در محاصره وزارت دفاع در خواب

این‌که ده‌ها تن از بسته‌گانِ سربازانِ ارتش که در ولایتِ ارزگان خدمت می‌کنند، از مناطق مختلفِ افغانستان به کابل آمده و می‌گویند که عزیزانِ آن‌ها از چهار ماه بدین‌سو در محاصرۀ گروه طالبان قرار دارند و از حکومت وحدت ملی...

ادامه مطلب...

از اتفاق‌های مهمِ نشست شانگهای

رییس اجراییِ دولت وحدت ملی در سفرش به بیشکک پایتخت قرغیزیستان، برای شرکت در نشست شانگهای، به مباحثِ مهمی اشاره داشته است. او در سخنرانیِ خود در این نشست، خواهان عضویتِ دایمیِ افغانستان در سازمان شانگهای شده است. افغانستان با وجود...

ادامه مطلب...

وقتی رییس‌جمهور از اصلاحات می‌گوید

رییس‌جمهور غنی در چهارمین کنفرانسِ سرتاسریِ دادستان‌های افغانستان گفت که هر نوع مداخله در تصمیم‌گیریِ عدلی و قضایی جُرم است و نیز تصریح و تأکید کرد که اصلاحات ادامه دارد و مردم و جامعۀ جهانی به‌دلیلِ اصلاحاتی که روی دست...

ادامه مطلب...

غنی در محاصرۀ مخالفان

بعد از اعتراض‌های شدیدِ عبدالله مبنی بر عدم تطبیق توافق‌نامۀ سیاسی و نیز خط و نشان کشیدن‌ها برای حکومت غنی، حالا دوستم و احمدضیا مسعود نیز در عینِ موقف قرار گرفته اند و تهدیدهایی را در برابرِ غنی شکل داده...

ادامه مطلب...