اجماع نیروهای سیاسی و فراخوانِ لویه‌جرگۀ قانون اساسی

به همین راحتی دو و نیم سال از حکومت‌داریِ آقایان غنی و عبدالله گذشت، اما هیچ روزنۀ امیـدی به سوی فردایِ امن و باثبات در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی گشوده نشد. حال آن‌که رهبرانِ حکومتِ فعلی که فقط نامِ...

ادامه مطلب...

اعتراف پاکستان و حقیقت انتخابات‌های ما

به‌تازه‌گی یک سناتور پاکستانی گفته است که ما در انتخابات ۲۰۰۹ به نفعِ کرزی دست به تقلب زدیم. مشاهدحسین، رییس کمیتۀ دفاعیِ سنای پاکستان به گونۀ علنی گفته است که حامد کرزی در انتخابات ریاست‌جمهوریِ سال ۲۰۰۹ افغانستان، اسلام‌آباد را...

ادامه مطلب...

طـالب و داعش؛ دو رویِ یـک سـکه

یک فرمانده امریکایی در افغانستان گفته است که خلافتِ داعش در نظر دارد که فرماندهی‌ِ خویش را به خاکِ افغانستان انتقال دهد. این مقام امریکایی مدعی است که داعش نه‌تنها در تدارک انتقال فرماندهی نظامی، بلکه در تلاش انتقال مقرِ...

ادامه مطلب...

چـاه نکنیـد تـا در چـاه نیفتیـد

آن‌چه در کشور می‌گذرد، مردم را به یک اضطراب و نگرانیِ بزرگ دچار کرده است: جنگ‌های گسترده در شمال و جنوب، بحثِ صلح با حکمتیار، بحث مذاکراتِ پنهانی با طالبان که یک طرفِ دولت که ریاست اجرایی‌ست از آن خبری...

ادامه مطلب...

چگونه به اختلاف‌ها پایان دهیم؟

با برگشت رییس اجراییِ دولت وحدت ملی از سفر عربستان، دیده می‌شود که هنوز اختلاف‌ها و یا به تعبیر برخی‌ها، "تفاوتِ دیدگاه"ها میان دو جناح قدرت در کشور بر سرِ مسایل عمده در توافق‌نامۀ سیاسی نه‌تنها رفع نشده، بل به...

ادامه مطلب...