چــرا قنـدوز تصفیه نمی‌شـود؟

جنگ و حملۀ طالبان به شهرها را می‌‌توان سریالِ دامنه‌داری خواند که پایانی ندارد و هر روز بیش از پیش شدت می‌یابد. اما هر بار که طالبان به شهری حمله می‌کنند، به‌محضِ سقوطِ آن مانند سقوط کندز، به جانِ مردمِ...

ادامه مطلب...

پس امضای صلح با حکمتیار به چه معنا بود؟

در شرایطی که بحثِ صلح‌وجنگِ افغانستان پیچیده‌تر می‌شود، اتفاقاتی نیز شکل می‌گیرند که این دو بحث را بیش از پیش حیرت‌آور می‌سازند. چنان‌که بر بنیاد گزارش‌هایِ برخی از رسانه‌های خارجی، ملا هیبت‌الله سفری به مسکو داشته و نیز ایران دفتری...

ادامه مطلب...

این‌جا همه مهمان اند

اسماء اسد، همسر بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه، که پس از وخامتِ اوضاع در دمشق، پیشنهادهای زیادی برای ترکِ سوریه داشت، به خبرگزاری فرانسه گفته است که هیچ وقت فکرِ ترک سوریه را نکرده است! این اظهارِ قاطع، درحالی‌ست که جنگ تا...

ادامه مطلب...

کمیتۀ گزینش به اتاقِ فکرِ مهندسانِ تقلب تبدیل نشود

روز گذشته (دوشنبه ۲۶ میزان) آقای غنی با اعضای کمیتۀ گزینش در ارگ ریاست‌جمهوری دیدار کرده و ضمن ابرازِ آماده‌گیِ حکومت برای برگزاری انتخاباتِ شفاف و فراگیر گفته است: «هرگونه مداخلۀ سیاسی در روند کاریِ کمیتۀ گزینشِ کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی،...

ادامه مطلب...

از جابه‌جایی پاکستانی‌ها تا جابه‌جایی اتباعِ آسیای مرکزی

سخنان اخیرِ معاونِ اولِ رییسِ دولت وحدت ملی و نیز برداشت‌ها و اطلاعاتِ برخی از آگاهان، آن‌هم با توجه به تغییراتی که در خاورمیانه به‌میان آمده است، نشان می‌دهد که برنامه‌هایی به‌هدفِ ناامن ساختنِ کشور ما، به‌خصوص در ولایاتِ شمال،...

ادامه مطلب...