غنــــی در تختۀ چه کسی بازی می‌کند؟

وضعیت سیاسی و نظامیِ کشور در این روزها رنگ‌وبویِ خوشی ندارد. جدال میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی و نیز گسترش حملاتِ طالبان به شمال کشور، نشان می‌دهد که افغانستان مراحلِ دشواری را پشتِ سر می‌گذارد. بحث عملی نشدنِ توافق‌نامۀ...

ادامه مطلب...

جنگِ کندز از دلِ داغِ سنگرها تا سایه‌سارِ خنکِ ارگ

این روزها اوضاع جنگی در ولایت کندز، فاجعۀ شش میزان (سقوط کامل این ولایت) را در ذهن‌ها زنده می‌سازد؛ فاجعه‌یی که هنوز یک سال از آن نگذشته، به‌نحوی در آستانۀ تکرارش قرار گرفته‌ایم. روز گذشته، فرمانده نیروهای پولیس در ولایت‌های شمالِ...

ادامه مطلب...

ارگ در حالِ عقب‌نشینی؟

سرانجام دیدارِ رییس ‌جمهوری و رییس اجراییِ دولت وحدت ملی پس از بروز اختلافات میان ارگ ریاست‌جمهوری و قصر سپیدار، در روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته انجام شد. این دیدار که به دنبال میانجی‌گری‌های بسیاری به واقعیت پیوست، هنوز به اختلافاتِ...

ادامه مطلب...

هراسِ تاریخی از قانون و اشتیاقِ شگفت‌آور به جرگه

رییس جمهوری غنی در نشست پارلمانِ جوانانِ کشور گفته است که جرگه‌ها بهتر از قانون‌اند. رییس‌جمهوری در آن نشست که سه روز پیش برگزار شده بود، به زعمِ خویش استدلالی کرد که در آن، قانون منفی و جرگه مثبت تلقی...

ادامه مطلب...

ثبات در گروِ تطبیـق توافق‌نامۀ سیاسی

چندی پیش بود که مقام‌های امنیتی کشور، به کندز رفته بودند و در آن‌جا از تعقیبِ ‌خانه به خانۀ طالبان سخن گفتند و فرمودند که به هیچ عنوان طالبان در این مناطق جایی نخواهند داشت. هشدارها و صداهای مقام‌های عالی‌رتبه...

ادامه مطلب...