بند دوستی افغان ـ هند؛ حیات‌بخــش و روشـــنی‌آور

امروز بند برق سلما زیر نامِ «بند دوستی افغان ـ هند» با حضور نخست‌وزیر هند و رییس‌جمهور غنی در هرات افتتاح می‌شود. افتتاح این بند برق برای هرات و افغانستان از اهمیتِ زیادی برخوردار است و می‌تواند هشتادهزار هکتار زمینِ...

ادامه مطلب...

چه کسی مسوول این گروگان‌گیری‌هاست

طالبان، در ولایت قندوز نزدیک به دوصد مسافر را ربودند و تعدادشان را رها و بیست تن شان کشتند و نیز تعدادشان را نیز باخود نگاه داشته اند. این اقدام طالبان درست چند روز بعد از کشته شدن رهبرشان ملامنصور...

ادامه مطلب...

نزاعی که پس از ده سـال پایان یـافت

تصویب قانون تحصیلات عالی نظامی در مجلس نماینده‌گان با حفظ حق استفادۀ واژه‌های فارسی دانشگاه و دانشکده در کنار واژه‌های پوهنتون و پوهنزی گام بزرگی برای ارزش‌گذاری به عدالت است. مردم افغانستان در ده- پانزده سال گذشته و با به...

ادامه مطلب...

به جز این هفته و این ماه و سال‌های دیگر …

یک بار دیگر و در ادامۀ حرف‌های تکراری، رییس‌جمهورغنی وعده داده است که هفته جاری مبارزه با فساد را به شکل جدی آغاز می‌کند و نیز دادستان کل کشور گفته است که به زودی در چوکات ادارۀ دادستانی کل/ لوی‌سارنوالی...

ادامه مطلب...

سیاست امریکا در برابر پاکستان قابل توجیه نیست

آن‌گونه که وضعیت نشان می‌دهد امریکایی‌ها دوباره جنگ با تروریزم را در سرخط برنامه‌های خود قرار داده و تلاش می‌کنند سران و رهبران آن را مورد هدف قرار دهند. کشته شدن ملا اختر محمد منصور، دقیقاً در راستای همین سیاست...

ادامه مطلب...