بجنبید! پاکستان طالبان را یک دست می‌سازد

کشته شدن ملا منصور و گزینش ملاهیبت‌الله نشان داد که طالبان تجربۀ بعد از برملا شدن مرگ ملاعمر را تکرار می‌کنند و فقط جنگ، راهبرد دیگری را به رسمیت نمی‌شناسند. ریاست‌جمهوری هم موضع‌گیری سختی در برابر سیاست‌های پاکستان و رهبری...

ادامه مطلب...

عطا محـمد نـور در پـی چیـست؟

از سه روز به این طرف، استاد عطا محمد نور، والی بلخ، بعد از یک جنگ فرسایشی با طالبان در آن ولایت، به کال آمده است و ملاقات‌هایی را با سران حزب جمعیت و شخصیت‌های سیاسی کشور به راه انداخته...

ادامه مطلب...

رنـج افغـانستان گنـج مـی‌شـود؟

امضای توافق‌نامه چابهار، گامی بلندی است برای افغانستان تا از محاصرۀ پاکستان بیرون شود. افغانستان کشوری محاط به خشکه است و از لحاظ اقتصادی و داد و ستد بیشتر وابسته به پاکستان است. این وابسته‌گی کشور را از لحاظ سیاسی...

ادامه مطلب...

مرگ ملا منصور و فرصت دیگر برای پاکستان و افغانستان

کشته شدن ملا منصور، رهبر طالبان و یکی از بزرگترین قاچاق بران موارد مخدر، در پاکستان توسط امریکا، نخستین اقدام آن کشور بعد از پانزده سال مبارزه با تروریزم، در برابر رهبران طالبان است. از طرف دیگر این حمله، روایت‌گر...

ادامه مطلب...

عشق یک طرفه

خلق مسایل و مسأله در افغانستان به هدف دور کردن ذهنیت‌های مردم، به عادت سیاست‌گزاران اصلی تبدیل شده است. حداقل تلاش‌هایی را که ارگ ریاست‌جمهوری به هدف کمرنگ کردن اولویت‌های مندرج در توافق‌نامۀسیاسی، به‌راه انداخته، فرصت‌های براورده شدن آرمان و...

ادامه مطلب...