ســال ۹۵ و مشـکلاتِ پیـشِ رو

تا چند روز دیگر، سالِ نو و بهارِ نو فرا می‌رسد و دروازه‌های مشکلات و چالش‌ها نیز متأسفانه به روی مردمِ افغانستان باز می‌گردد. در سال 94 هرچند با چالش‌ها و مشکلاتِ زیادی روبه‌رو بوده‌ایم، اما تهدیداتی که طبق گزارش‌ها،...

ادامه مطلب...

آیـا دنـدانِ وزیـر پُـر شده بـود؟

در یکی از شبکه‌های فارسی‌زبان، برنامۀ مسـتندی زیر نامِ افسانه‌های محلی پخش می‌شود. این برنامه که یکی از جالب‌ترین برنامه‌های تلویزیونی می‌تواند باشد، در اصل در کشورهای انگلیسی‌زبان تهیه شده و در این تلویزیون، ترجمه و گاه دوبله می‌شود. برنامه...

ادامه مطلب...

ریاست‌جمهوری از مهندسی کمتیه گزینش دست بکشد

مجلس نماینده‌گان در این روزها، در انتظار دست یافتن به فرمان تقنینی در بارۀ اصلاح نهادهای انتخاباتی و قانون انتخابات است. بر بنیاد این فرمان، کمیته گزینش هم باید کارش را آغاز کند. هنوز فرمان به مجلس نرسیده است و...

ادامه مطلب...

با پاکستان صلح کنید!

طالبان حرف‌شان را در قبال صلح، بارها زده‌اند و مُصرانه بر طبلِ جنگ کوفته‌اند؛ اما دولت همچنان موضعِ آنان را «تکتیکی» می‌خواند و از امیدواری‌ها سخن می‌گوید. هنوز به برگزاری نشست‌های چهارجانبه و مذاکره با طالبان، امیدهایی از سوی مقامات...

ادامه مطلب...

عملیات بلخ؛ الگویی ارزنده برای سراسر کشور

هفتۀ گذشته، عملیاتی شش‌روزه به رهبریِ والی بلخ، در آن ولایت راه‌اندازی شد و گفته می‌شود که ظالم‌ترین‌طالبان در این عملیات یا کشته شدند و یا به بند افتـادند. همچنین گفته شده است که آن طالبان، خانه‌های مردم را در...

ادامه مطلب...