بازی خطرناک با شناس‌نامه‌های برقی

از چند روز به این سو، یک بارِ دیگر فعالیت‌ها به‌هدفِ حمایت از توزیع شناس‌نامه‌های برقی در صفحاتِ اجتماعی اوج گرفته است. این حرکت‌ها و فعالیت‌های خودجوش و غیرسازمان‌یافته که بیشتر به‌هدفِ اعتراض به تعویق و بهانه‌تراشی در این پروسه...

ادامه مطلب...

نشستِ چهارجانبه نتیجه‌بخش یا بی‌نتیجه؟

قرار است امروز دوشنبه، نشست چهارجانبه در اسلام‌آباد برگزار شود. در این نشست، نماینده‌های امریکا و چین به عنوان ناظر، و افغانستان و پاکستان نیز به عنوانِ طرف‌های اصلیِ گفت‌وگو شرکت می‌کنند. هرچند افغانستان چنین تجربه‌هایی را در گذشته داشته؛...

ادامه مطلب...

با رییس‌جمهور برخورد قانونی شود!

دیروز مجلس نماینده‌گان، مسوولانِ ارشدِ سکتورهای امنیتیِ کشور را فرا خواند و آنان را به‌دلیلِ بد شدنِ اوضاعِ امنیتی مورد بازخواست و پُرسش قرار داد. این‌بار هم به‌سانِ بارهای گذشته، مسوولانِ سکتورهای امنیتی معلوماتی ارایه کردند و وعده‌هایی دادند و...

ادامه مطلب...

در انتظارِ گام‌های عملی برای استفاده از بندرِ چابهار

در اوایل ایجاد دولت وحدت ملی، روابط افغانستان با برخی کشورهای همسایه و نزدیک در مقایسه با دولتِ پیشین، چندان گرم به نظر نمی‌رسید. یکی از این کشورها بدون شک ایران بود که در بازسازی و کمک به افغانستان در...

ادامه مطلب...

ایران و گفت‌وگوهای صلح

رییس اجرایی کشور از دو روز به این‌سو در ایران به‌سر می‌برد تا دربارۀ موضوعاتی مانندِ تحکیم روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با مقاماتِ ایرانی گفت‌وگو کند. هم‌زمان با این سفر، مقاماتِ ایرانی در افغانستان، از همکاری‌های ایران در امرِ گفت‌وگوهای...

ادامه مطلب...