مُرده یا زنده

یک بارِ دیگر ملارسول، رهبر شاخۀ طالبانِ مخالف ملامنصور، احتمالِ مرگِ او را مطرح کرده و گفته است که با گروه ملامنصور در یک کشورِ دیگر دیدار داشته، اما او را ندیده و با معاونش صحبت کرده است. این رهبر...

ادامه مطلب...

کـودکانِ معصوم و بازیچـه‌های مـرگـبار

بارِ دیگر سرگلوله‌های به‌جا مانده از جنگ، جانِ کودکانِ عزیزمان را با خطر مواجه ساخت. مقاماتِ محلیِ ولسوالی قیصارِ ولایت فاریاب اعلان کرده‌اند که 7 کودک قریۀ کهنه‌قلعۀ این ولایت، پس از انفجارِ سرگلولۀ هاوانِ به‌جا مانده از جنگ که...

ادامه مطلب...

امیــدواری‌هایِ نااُمیــدانه به صلح

رابطۀ افغانستان و پاکستان و چه‌گونه‌گیِ ایجاد صلح در کشور، هر روز وارد مراحلِ تازه‌تر می‌شود. به‌تازه‌گی، مقام‌های افغانستان و پاکستان گفته‌اند که به‌رغمِ آن‌که از نشستِ چهارجانبه در اسلام‌آباد برای افغانستان سخن گفته می‌شود، اما هنوز تنش‌ها میان دولت...

ادامه مطلب...

فرش سرخِ ما و اهداف سرخِ پاکستان

بعد از سفر راحیل شریف به کابل، ذوق‌زده‌گی‌های زیادی در ریاست‌جمهوری و برخی نهادهای دیگر و حتا در شماری از تحلیل‌گران به‌وجود آمد که گویا پاکستان این‌بار عزمش را جزم کرده تا به افغانستان صلح ‌بیاورد. اما دو رویدادِ بسیار...

ادامه مطلب...

کمیتـۀ گزینش و چالـش‌های فراراه

رییس دولت وحدت ملی طیِ اعلامیه‌یی گفته است که میان تابستان و خزانِ سال آینده، انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها برگزار می‌گردد. بر بنیاد آن اعلامیه، حکومت آمادۀ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی‌ها در میان فصل‌های تابستان...

ادامه مطلب...