ناامنی شمال و نیاز به اصلاحاتِ گسترده

چهار شنبه 7 اسد 1394   افزایش ناامنی‌ها در شمال و سقوط پی‌همِ روستاها و ولسوالی‌ها به‌دست طالبان ـ به‌جز رویداد اخیر بدخشان که ادعاهایی دربارۀ آن وجود دارد ـ بیشتر از بی‌مدیریتیِ مسوولانِ سیاسی و نظامی ناشی شده است. بسیاری از آگاهان...

ادامه مطلب...

دور دومِ گفت‌وگوهای صلح بازهم در پاکستان

سه شنبه 6 اسد 1394   گزارش‌ها حاکی از آن است که پاکستان اجازۀ برگزاریِ دور دومِ گفت‌وگوهای صلح را به چین نداده و قرار است این گفت‌وگوها نیز در پاکستان برگزار شود. شاید برگزاریِ دور دومِ این گفت‌وگوها در چین، برای پاکستانی‌ها...

ادامه مطلب...

از تسلیمی تا رهایی

دو شنبه 5 اسد 1394   بدخشان، از ولایت‌های امنِ کشور این روزها چهره‌یی دیگر به خود گرفته و به ناامن‌ترین ولایتِ افغانستان تبدیل شده است. در چند ماه پسین، چندین رویداد ناگوارِ امنیتی در این ولایت رخ داده و سبب اسارت...

ادامه مطلب...

از گفت‌وگـوی پاکستانـی تا گفت‌وگوی چینایی

یک شنبه 4 اسد 1394   قرار است روز پنج‌شنبۀ هفتۀ آینده، نماینده‌های حکومتِ افغانستان و افرادی منسوب به نماینده‌گی از طالبان در کشور چین، به میزبانی چینایی‌ها و نظارتِ امریکایی‌ها، دومین گفت‌وگوی رو در رو را سامان دهند. دور اولِ این...

ادامه مطلب...

تیغ دولبۀ صلح و جنگ

شنبه 3 اسد 1394   حضور طالبان در سالنگ جنوبی و قطع عبور و مرورِ وسایط نقلیه برای چند ساعت و درگیری در آن ساحه نشان می‌دهد که طالبان حالا به آن توانایی رسیده‌اند که بتوانند شاهراه‌های امن را ناامن کنند. جدا...

ادامه مطلب...