سیاستِ گُنگ در برابرِ طالبان تا کی؟

گزارش‌ها حاکی از آن است که صدها نفر از طالبان، بار دیگر به ولایتِ کنر برگشته‌اند و در ولسوالی دانگامِ این ولایت، مشغول نبرد با نیروهای دولتی‌اند. در همین حال، روستایی‌های دانگام، زن و مرد در برابرِ طالبان سلاح گرفته‌اند...

ادامه مطلب...

دولتی وجود دارد؟

حدود سه ماه از توافق نامزدهای پیشتاز انتخاباتی و تشکیل دولت وحدت ملی می‌گذرد اما تا کنون کابینۀ دولت اعلام نشده است. پهلوی دیگرِ سخن می‌تواند این باشد که «آیا اساساً دولتی تشکیل شده که ما آن را دولت وحدت...

ادامه مطلب...

کـارد بـه استـخوانِ مردم رسیده است!

هنوز به یاد داریم روزهای کارزارهای انتخاباتی را که متولیان کنونی امور، با رگ‌های متورمِ گردن و با کلماتِ بسیار آهنگین، از امنیتی سخن می‌زدند که گویا به‌محض خلعِ آقای کرزی، به‌واسطۀ دستانِ آن‌ها تأمین خواهد شد. اما اینک که...

ادامه مطلب...

به هویت‌های دیگران احترام بگذارید!

سرانجام قانون توشیح‌شدۀ «ثبت احوال نفوس» قبل از انفاذ و تطبیق، به دادگاه عالی فرستاده شد تا در مورد آن، تحقیق و موارد مخالف با قانون اساسی در آن، مشخص و دوباره به مجلس فرستاده شود. در واقع این تلاش‌ها به...

ادامه مطلب...

نمایش به واقعیت ‌پیوست

شامگاه پنج‌شنبة هفتة گذشته، یک فرد انتحاری، خود را درست در محلی منفجر کرد که محفل و نمایشی در نکوهشِ انتحار و انتحارکننده‌گان ترتیب شده بود. تالار نمایشِ لیسة استقلال که مرکز فرهنگیِ فرانسه نیز در آن‌جا موقعیت دارد، در حین...

ادامه مطلب...