دولتی وجود دارد؟

حدود سه ماه از توافق نامزدهای پیشتاز انتخاباتی و تشکیل دولت وحدت ملی می‌گذرد اما تا کنون کابینۀ دولت اعلام نشده است. پهلوی دیگرِ سخن می‌تواند این باشد که «آیا اساساً دولتی تشکیل شده که ما آن را دولت وحدت...

ادامه مطلب...

کـارد بـه استـخوانِ مردم رسیده است!

هنوز به یاد داریم روزهای کارزارهای انتخاباتی را که متولیان کنونی امور، با رگ‌های متورمِ گردن و با کلماتِ بسیار آهنگین، از امنیتی سخن می‌زدند که گویا به‌محض خلعِ آقای کرزی، به‌واسطۀ دستانِ آن‌ها تأمین خواهد شد. اما اینک که...

ادامه مطلب...

به هویت‌های دیگران احترام بگذارید!

سرانجام قانون توشیح‌شدۀ «ثبت احوال نفوس» قبل از انفاذ و تطبیق، به دادگاه عالی فرستاده شد تا در مورد آن، تحقیق و موارد مخالف با قانون اساسی در آن، مشخص و دوباره به مجلس فرستاده شود. در واقع این تلاش‌ها به...

ادامه مطلب...

نمایش به واقعیت ‌پیوست

شامگاه پنج‌شنبة هفتة گذشته، یک فرد انتحاری، خود را درست در محلی منفجر کرد که محفل و نمایشی در نکوهشِ انتحار و انتحارکننده‌گان ترتیب شده بود. تالار نمایشِ لیسة استقلال که مرکز فرهنگیِ فرانسه نیز در آن‌جا موقعیت دارد، در حین...

ادامه مطلب...

لزوم توزیع بودجه بر بنیـاد عدالت و قانون

یک‌شنبۀ هفتۀ جاری، مجلس سنا بودجۀ پیشنهادی سال 1394 وزارتِ مالیه را رد کرد. دلیل این کار، عدم رعایت توازن در تقسیمِ بودجه خوانده شده است. طبق گفتۀ محمدعلم ایزدیار معاون این مجلس، «مشکلات در بودجۀ ملی ۹۴ وجود دارد؛...

ادامه مطلب...